Zajedno mi predstavljamo civilno društvo na razini Europske unije. Ograničenje kretanja ne može nas spriječiti u našim naporima da se čuje glas organiziranog civilnog društva. Ujedinjeni ostajemo snažni u nastojanju da ponovno preuzmemo kontrolu nad svojim životima. Učinit ćemo sve što je potrebno. Izbijanje pandemije koronavirusa imat će ozbiljne posljedice za naše društvo. Nijedna vlada ne može sama riješiti takvu krizu.

Pozivamo na brzo, odlučno i učinkovito djelovanje na razini EU-a. Sada su hitno potrebne izvanredne mjere i usklađenost politika. Moramo učiniti sve što je potrebno kako bismo našim građanima pružili snagu i potporu te kako bismo ih potaknuli da ustraju u svim naporima koje su uložili u zaštitu javnog interesa i čovječanstva i na europskoj i na nacionalnoj razini. Vrijeme je da pokažemo jesmo li zaista Unija!