EGSO pozdravlja prijedlog Komisije o donošenju prijelazne uredbe kojom bi se podržali europski poljoprivrednici i osigurao nesmetani prelazak iz sadašnjeg u sljedeće razdoblje ZPP-a.

Međutim, razdoblje planiranja trenutnog ZPP-a završava 31. prosinca 2020., a u planove nisu uneseni ni iznos potpore Unije ni nacionalne gornje granice za sljedeću godinu. Stoga je potrebno poduzeti hitne mjere kako bi se europskim poljoprivrednicima osigurala sigurnost i kontinuitet potpore.

U ova nesigurna vremena sigurnost se može zajamčiti isključivo produženjem trenutnog zakonodavnog okvira, i to u najmanju ruku do 2021. i 2022. godine, što podrazumijeva upotrebu novih sredstava za primjenu starih pravila.

Kao što je istaknuo Arnold Puech d'Alissac, EGSO-ov izvjestitelj za mišljenje o toj temi, „izostanak izravne potpore iz prvog stupa u trajanju od godine dana doveo bi do deficita kod svih poljoprivrednika, a jednogodišnjim izostankom potpore iz drugog stupa zaustavilo bi se djelovanje na važnim okolišnim i klimatskim ciljevima i odgodila ulaganja u modernizaciju.“

EGSO stoga poziva suzakonodavce da što prije donesu ovu uredbu. Europska poljoprivreda i sigurnost opskrbe hranom u EU-u dva su aspekta koja su zbog pandemije COVID-a 19 ponovno došla u prvi plan. (mr)