U trenutku kad je njezin udio u svjetskom stanovništvu manji no ikad, a nagli porast nataliteta malo vjerojatan Europa treba, želi li zaustaviti demografski pad, zauzeti holistički pristup, a to uključuje poticanje zapošljavanja i uvođenje snažnih ekonomskih i socijalnih politika kojima se može vratiti povjerenje građana u budućnost.

U mišljenju „Demografski izazovi u EU-u s obzirom na gospodarske i razvojne nejednakosti” Europski gospodarski i socijalni odbor ustvrdio je da bi u okviru takvog pristupa prednost trebalo dati aktivnim politikama tržišta rada kojima se suzbija nezaposlenost i pomaže u stvaranju kvalitetnih radnih mjesta, naročito za mlade, među kojima je stopa nezaposlenosti u svim državama EU-a i dalje dvostruko veća od prosječne.

Još jedan element važan za osiguravanje pozitivnih demografskih kretanja stabilne su i proaktivne obiteljske politike kojima se promiče ravnoteža između poslovnog i privatnog života, kao što su roditeljski dopust i fleksibilan rad.

Iako može nadomjestiti nedostatak radne snage i vještina, imigracija nije konačno rješenje za svladavanje posljedica demografskog starenja u Europi, tvrdi EGSO.

„Države članice koje imaju aktivne obiteljske politike imaju višu stopu nataliteta od onih čije su obiteljske politike slabije ili ih uopće nemaju”, izjavio je izvjestitelj za mišljenje Stéphane Buffetaut. „Cilj je takvih politika zajamčiti da rađanje djece ne utječe štetno na životni standard ili karijeru.“

Suizvjestitelj Adam Rogalewski smatra da je, zahvaljujući odlučnim socijalnim mjerama koje se u njemu predlažu, provedba europskog stupa socijalnih prava vrlo važan čimbenik u poboljšanju demografskog stanja u EU-u.

U mišljenju sastavljenom na zahtjev hrvatskog predsjedništva ukazuje se na problem odljeva mozgova koji je najprisutniji u državama istočne Europe iz kojih radnici odlaze u gospodarski jače države.

Iako je slobodno kretanje građana EU-a jedna od temeljnih sloboda EU-a, treba se potruditi i ne poticati sustavnu migraciju visokokvalificiranih i visokostručnih radnika jer bi se time dodatno povećao nedostatak vještina u zemljama u razvoju, što bi naštetilo njihovu gospodarskom i društvenom razvitku, upozorio je EGSO. (ll)