Rješavanje problema nedostatka potrebnih vještina – stajalište poslodavaca

Skupina poslodavaca EGSO-a

Rješavanje problema nedostatka potrebnih vještina višedimenzionalan je zadatak koji podrazumijeva ne samo promjenu sustava školovanja i obuke već i načina razmišljanja ljudi. Svjedoci smo promjena koje se odvijaju tolikom brzinom da nije lako precizno definirati vještine koje će nam u budućnosti biti potrebne. Svi moramo prihvatiti činjenicu da će se u svijetu rada u budućnosti od nas zahtijevati cjeloživotno učenje jer ćemo svoje vještine morati prilagođavati potrebama koje će se neprekidno mijenjati. To su neki od zaključaka donesenih na konferenciji „Prevladavanje problema nedostatka kvalificirane radne snage u cilju ostvarivanja rasta i otvaranja novih radnih mjesta – stajalište poslovnog sektora“, održanoj 22. ožujka 2018. u Sofiji (Bugarska).

Konferencija je zaključena zajedničkom deklaracijom Skupine poslodavaca i Udruge organizacija bugarskih poslodavaca. U deklaraciji se poziva na poduzimanje praktičnih mjera za prilagodbu tržišta rada i obrazovnih sustava budućim potrebama. Te mjere među ostalim uključuju uklanjanje prepreka otvaranju radnih mjesta, motiviranje ljudi da sami razvijaju vještine i usvajanje pristupa temeljenog na fleksibilnosti i sigurnosti, a cilj im je zakonodavstvo o radu prilagoditi potrebama modernog gospodarstva.

U okviru obrazovnih sustava moramo poticati kreativnost, poduzetnički duh te mobilnost na svim razinama obrazovanja i obuke, ulagati u vještine u području STEM-a (prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike), poticati cjeloživotno učenje uz istovremeno promicanje učenja kroz rad i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) te jačati veze između poduzeća i pružatelja obrazovnih usluga. Tako ćemo izbjeći neusklađenost postojećih i traženih vještina. Cijeli tekst deklaracije možete preuzeti ovdje.

Događanje su zajednički organizirali Skupina poslodavaca i Udruga organizacija bugarskih poslodavaca kao jedno od službenih događanja održanih u okviru bugarskog predsjedanja Vijećem Europske Unije. (lj)