„Dani energije EGSO-a“ – Civilno društvo treba se više uključiti u raspravu o energetskoj politici EU-a

Socijalna pravednost i sudjelovanje civilnog društva moraju biti u središtu pregovora o energetskim pitanjima na svim razinama, od lokalne do europske. Na Danima energije EGSO-a, održanim 7. i 8. ožujka 2018. u Bruxellesu, raspravljalo se o trenutačnom stanju i budućim kretanjima u energetskoj politici EU-a.

Na prvom danu konferencije naglasak je bio na energetskoj uniji, uz analizu napretka u ostvarivanju njezinih ciljeva i sagledavanje izazova s kojima se i dalje suočavamo. Sudionici su raspravljali o tome na koji bi se način građani mogli uključiti u energetsku uniju i imati koristi od nje te kako pojedince i civilno društvo potaknuti da se u većoj mjeri poistovjete s energetskom unijom na gospodarskom i političkom planu.

„Unija za koju se zalažemo ne može se ostvariti bez aktivnog uključivanja organiziranog civilnog društva, čija uloga u tom procesu mora biti točno određena i trajna“, rekao je Pierre Jean Coulon, predsjednik Stručne skupine EGSO-a za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN).

Toni Vidan i Christophe Quarez trenutačno sastavljaju mišljenje EGSO-a o trećem izvješću o stanju energetske unije, koje bi se trebalo usvojiti na travanjskom plenarnom zasjedanju.

Tijekom drugog dana razmatrale su se skorašnje izmjene važeće Direktive o plinu, koje izazivaju zabrinutost među dionicima.

Europska komisija u svom se prijedlogu zalaže za to da plinovodne veze s trećim zemljama budu u skladu s temeljnim načelima zakonodavstva EU-a. Međutim, neke organizacije civilnog društva ističu nesigurnost koju bi taj novi tekst izazvao s pravnog, trgovinskog i okolišnog stajališta.

Članica EGSO-a Baiba Miltoviča naglasila je važnost bolje koordinacije pravila koja se odnose na vanjske dobavljače, kao i uspostave jedinstvenog regulatornog okvira kako bi se opskrba energijom posvuda odvijala pod jednakim uvjetima.

Gđa Miltoviča objedinit će sve doprinose s događanja, koji će se uzeti u obzir pri izradi mišljenja EGSO-a „Izmjena Direktive o unutarnjem tržištu plina“, čije je usvajanje također zakazano za travanjsko plenarno zasjedanje. (mp)