EGSO poziva na ponovnu afirmaciju europskog socijalnog modela

RAPPORTEUR SPEAKING

Kako bi se prevladale sve veće nejednakosti u europskom društvu, u svim politikama EU-a potrebno je uzeti u obzir socijalnu održivost te potvrditi europski socijalni model kao garanciju socijalne zaštite svih građana u dobu digitalizacije i globalizacije, zaključio je Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) na ožujskom plenarnom zasjedanju.

Predstavljajući svoje mišljenje „Socijalno održiv koncept za digitalno doba“, izvjestiteljica Giulia Barbucci objasnila je da se „društvena održivost mora uvesti i provesti na isti način kao i okolišna i gospodarska održivost“.

EGSO je potvrdio da u potpunosti podržava preporuku Europskog parlamenta o tome da bi Komisija i socijalni partneri trebali zajedno raditi na prijedlogu direktive o pristojnim radnim uvjetima u svim oblicima zapošljavanja, uključujući i nove oblike radnih odnosa.

Uz to je preporučio da se ulože veći napori u jamčenje odgovarajuće naknade i neometanog prijelaza iz jednog zaposlenja u drugo, kao i u pravedne prilike za cjeloživotno učenje u cilju smanjenja digitalne nepismenosti.

Odbor je pozvao na osiguravanje uključivijeg tržišta rada za migrante i boljeg pristupa žena poslovima u digitalnom sektoru te je preporučio da se posebna pozornost posveti osobama s invaliditetom.

Odbor također smatra da bi mjere trebale biti podložne procjeni učinka kako bi se shvatilo na koji način politike utječu na život brojnih građana. (ll)