EGSO poziva na postojani zamah u provedbi bankovne unije

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EGSO poziva na to da se mjere koje je Europska komisija predložila za dovršenje bankovne unije i produbljenje EMU-a bez odlaganja u potpunosti provedu.

Bankovna unija od presudne je važnost za EMU jer će ojačati financijsku stabilnost i teritorijalni integritet EU-a te spriječiti fragmentaciju tržišta i raspad prilikom budućih kriza. EGSO stoga pozdravlja prijedloge Komisije.

„Podržavamo novi, postepeniji pristup provedbi trećeg stupa bankovne unije, odnosno uvođenju europskog sustava osiguranja depozita. To bi moglo dati novi poticaj dosad neuspješnim pregovorima“, izjavio je Daniel Mareels, suizvjetitelj za mišljenje EGSO-a o toj temi. „Ne smijemo izgubiti zamah u postupku provedbe.“

EGSO podržava mjere za jačanje i konsolidaciju prvih dvaju stupova bankovne unije. Vjeruje da bi dodatni napori za smanjenje i dijeljenje rizika u financijskom sektoru mogli olakšati ostvarivanje trećeg stupa te da ih se i dalje mora usporedno ulagati.

„Pitanje preostalih loših kredita i mogućnosti da se oni ponovno nagomilaju mora se prioritetno rješavati“, poručio je izvjestitelj Carlos Trias Pintó. „Također pozivamo na to da Europski monetarni fond postane u potpunosti operativan što je prije moguće kao sigurnosna mreža za Jedinstveni fond za sanaciju.“

Povrh toga, EGSO preporučuje da se prilikom faze reosiguranja posveti puna pozornost nacionalnim sustavima osiguranja depozita te da se uz najširi mogući konsenzus donese konkretnija, službena odluka o ulasku u fazu suosiguranja.

Naposljetku, financijski sektor trebao bi se obvezati na provedbu ciljeva održivog razvoja do 2030. i obveza iz Pariškog sporazuma, a svi bi se financijski akteri trebali odlučno i pod jednakim uvjetima usredotočiti na financiranje stvarnog gospodarstva. (jk)