„Europska građanska inicijativa mora postati moćan instrument za sudjelovanje građana“

Europska građanska inicijativa (EGI) namijenjena je promicanju aktivnog građanstva i participativne demokracije te može doprinijeti prevladavanju demokratskog deficita u EU-u. To je i instrument s pomoću kojeg se europski građani mogu ujediniti radi ispunjavanja zajedničkog cilja, čime se jača osjećaj europskog identiteta. Međutim, kako bi se ostvario njegov puni potencijal, mora ga pratiti dijalog te EGI mora imati odgovarajući utjecaj.

U mišljenju o europskoj građanskoj inicijativi, usvojenom 14. ožujka, EGSO iznosi određene prijedloge o tome kako to ostvariti:

  • odgovarajuće daljnje mjere u vezi s uspješnim inicijativama: iznimno je važno da se o uspješnim inicijativama raspravlja na plenarnim sjednicama Europskog parlamenta kako bi se građanskim inicijativama dala nužna politička dimenzija;
  • potrebno je intenzivirati dijalog s organizatorima EGI-ja, i tijekom i nakon kampanje;
  • potrebna su jasna i transparentna pravila za registraciju;
  • potrebno je razdvojiti uloge „institucionalnog vodiča” i „donositelja odluka prilikom registracije”, koje trenutačno pripadaju Komisiji.

„EGSO sebe vidi u ulozi pomagača i institucionalnog vodiča“, rekla je izvjestiteljica Kinga Joó, ponovno istaknuvši spremnost EGSO-a da pruži dodatnu potporu inicijativama.

EGSO je u raspravu o EGI-ju uključen od samog početka. Organizacijom Dana europske građanske inicijative – koji će se ove godine održati 10. travnja – EGSO je doprinio tomu da EGI zadrži važno mjesto u institucijskom programu EU-a, kao i podizanju svijesti o tom instrumentu.