Dostupni jezici:

Uredništvo

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

približava se kraj mog mandata. Želio bih iskoristiti priliku koja mi je pružena u ovom zadnjem uvodniku kako bih se kao predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora osvrnuo na najupečatljivije trenutke u protekle dvije i pol godine u aktivnostima i radu EGSO-a.

U trenucima kada je javnost sve kritičnija prema Europi to je razdoblje bilo obilježeno spremnošću Odbora da proširi i produbi postupke savjetovanja s europskim civilnim društvom kako bi stajališta koja Odbor izražava zaista bila odraz tog društva u svoj njegovoj raznolikosti.

Kalendar

23/04/2018 Bruxelles
Europski dijalog o mjerama za borbu protiv klimatskih promjena koje poduzimaju nedržavni akteri
05/05/2018 Bruxelles
Dan Europe
23/05/2018 - 24/05/2018 Bruxelles
Plenarno zasjedanje EGSO-a i proslava 60. godišnjice EGSO-a
24/05/2018 - 25/05/2018 Bruxelles
Dani civilnog društva 2018.

Ukratko

„Dani energije EGSO-a“ – Civilno društvo treba se više uključiti u raspravu o energetskoj politici EU-a

Socijalna pravednost i sudjelovanje civilnog društva moraju biti u središtu pregovora o energetskim pitanjima na svim razinama, od lokalne do europske. Na Danima energije EGSO-a, održanim 7. i 8. ožujka 2018. u Bruxellesu, raspravljalo se o trenutačnom stanju i budućim kretanjima u energetskoj politici EU-a.

EGSO na sastanku Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC) podržao sudjelovanje građana i dobru javnu upravu

Svrha pripremnog sastanka ECOSOC-a održanog krajem ožujka u Pragu bila je naglasiti važnost sudjelovanja građana, dobre javne uprave i uključivih institucija za ostvarenje ciljeva održivog razvoja i Programa održivog razvoja do 2030.

Nove publikacije

„Oblikovanje Europe – novija postignuća EGSO-a“

Upravo je objavljena brošura EGSO-a „Oblikovanje Europe – novija postignuća EGSO-a, izdanje 2018.“.

U toj publikaciji, koja je istodobno upućena široj javnosti i drugim europskim institucijama, daje se prikaz svih aktivnosti EGSO-a tijekom posljednjih godina u glavnim područjima europske politike, odnosno u vezi s gospodarskim, socijalnim, okolišnim i međunarodnim pitanjima.

Novosti iz EGSO-a

Hvala predsjedniku Dassisu i potpredsjednicima Lobu Xavieru i Smythu!

„Ujedinjena, demokratska, solidarna, mirna i prosperitetna Europa bliska građanima“

Georges Dassis, predsjednik EGSO-a 2015. – 2018.

EGSO podržava nacrt buduće strategije za umjetnu inteligenciju koji je iznio povjerenik Ansip

Izvjestiteljica EGSO-a za mišljenje o umjetnoj inteligenciji Catelijne Muller tvrdi da je strategija, čije je glavne crte povjerenik Ansip iznio na plenarnoj sjednici EGSO-a 15. ožujka, u potpunosti u skladu s pozivom Odbora da EU na globalnoj razini preuzme vodeću ulogu u utvrđivanju okvira za odgovorni razvoj i uvođenje umjetne inteligencije.

Budućnost rada – ključno je prevladavanje problema nedostatka potrebnih vještina

U mišljenju o budućnosti rada, usvojenom na plenarnom zasjedanju u ožujku, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozvao je države članice da se usredotoče na obrazovanje i osposobljavanje te da svoje obrazovne sustave prilagode potrebama tržištâ rada, na kojima nova digitalna i industrijska revolucija dovodi do brzih i radikalnih promjena.

„Europska građanska inicijativa mora postati moćan instrument za sudjelovanje građana“

Europska građanska inicijativa (EGI) namijenjena je promicanju aktivnog građanstva i participativne demokracije te može doprinijeti prevladavanju demokratskog deficita u EU-u. To je i instrument s pomoću kojeg se europski građani mogu ujediniti radi ispunjavanja zajedničkog cilja, čime se jača osjećaj europskog identiteta. Međutim, kako bi se ostvario njegov puni potencijal, mora ga pratiti dijalog te EGI mora imati odgovarajući utjecaj.

Ono što nije dopušteno u stvarnom svijetu mora biti zabranjeno i u virtualnom svijetu

EGSO uvažava Komunikaciju Komisije „Suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu“ kao prvi korak, ali poziva Komisiju da uspostavi programe i djelotvorne mjere kako bi se osigurao stabilan i dosljedan pravni okvir za učinkovito uklanjanje nezakonitog sadržaja. 

EGSO poziva na postojani zamah u provedbi bankovne unije

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EGSO poziva na to da se mjere koje je Europska komisija predložila za dovršenje bankovne unije i produbljenje EMU-a bez odlaganja u potpunosti provedu.

EGSO poziva na ponovnu afirmaciju europskog socijalnog modela

RAPPORTEUR SPEAKING

Kako bi se prevladale sve veće nejednakosti u europskom društvu, u svim politikama EU-a potrebno je uzeti u obzir socijalnu održivost te potvrditi europski socijalni model kao garanciju socijalne zaštite svih građana u dobu digitalizacije i globalizacije, zaključio je Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) na ožujskom plenarnom zasjedanju.

Dan europskih potrošača 2018.: Potrošači trebaju bolju zaštitu na internetu

Kako najbolje osigurati zaštitu potrošača na internetu – bila je to glavna tema 20. dana europskih potrošača, održanog 20. ožujka u Sofiji u zajedničkoj organizaciji Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i bugarskog Gospodarskog i socijalnog vijeća.

Integracija migranata u tržište rada u fokusu četvrtog Europskog migracijskog foruma

Glavna tema Europskog migracijskog foruma 2018., koji su zajedno organizirali Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i Komisija, bili su izazovi i prilike koje predstavlja potpora migrantima u integraciji u tržište rada EU-a. Okupili su se predstavnici više od 120 organizacija civilnog društva i predstavnici lokalnih i nacionalnih vlada i institucija EU-a.

Dobrodošlica novoj glavnoj urednici

Ewa Haczyk-Plumley je od 3. travnja 2018. nova načelnica Odjela za medije Europskog gospodarskog i socijalnog odbora.

Novosti iz Skupina

Rješavanje problema nedostatka potrebnih vještina – stajalište poslodavaca

Skupina poslodavaca EGSO-a

Rješavanje problema nedostatka potrebnih vještina višedimenzionalan je zadatak koji podrazumijeva ne samo promjenu sustava školovanja i obuke već i načina razmišljanja ljudi. Svjedoci smo promjena koje se odvijaju tolikom brzinom da nije lako precizno definirati vještine koje će nam u budućnosti biti potrebne. Svi moramo prihvatiti činjenicu da će se u svijetu rada u budućnosti od nas zahtijevati cjeloživotno učenje jer ćemo svoje vještine morati prilagođavati potrebama koje će se neprekidno mijenjati. To su neki od zaključaka donesenih na konferenciji „Prevladavanje problema nedostatka kvalificirane radne snage u cilju ostvarivanja rasta i otvaranja novih radnih mjesta – stajalište poslovnog sektora“, održanoj 22. ožujka 2018. u Sofiji (Bugarska).

Financiranje europskog stupa socijalnih prava

Skupina radnika EGSO-a

Hitno moramo ponovno uspostaviti solidarnost i stati na kraj nacionalizmu, rasizmu i kratkovidnim politikama u Europi.

Europski stup socijalnih prava od temeljne je važnosti za poboljšanje radnih uvjeta i plaća te sustava socijalne zaštite u Europi, osiguravanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života te unapređenje socijalnih standarda i konvergencije među državama članicama EU-a uključujući kolektivno pregovaranje i pristup socijalnim uslugama.

Kako potaknuti održivi rast i koheziju u ugroženim regijama

Skupina raznih interesa EGSO-a

Skupina raznih interesa održala je 6. ožujka svoj sastanak izvan sjedišta u Sofiji, u povodu bugarskog predsjedavanja Vijećem EU-a. Bio je to posljednji događaj Skupine za predsjedanja Luce Jahiera.

Uskoro u EGSO-u / kulturna događanja

Dan otvorenih vrata – 5. svibnja 2018.

U subotu, 5. svibnja 2018., EGSO će, zajedno s ostalim institucijama EU-a, otvoriti svoja vrata posjetiteljima povodom proslave Dana Europe.