EGSO je u veljači usvojio mišljenja o Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2020. Europske komisije (ECO/502) i o preporukama Komisije za ekonomsku politiku europodručja (ECO/503). Ta su mišljenja njegov doprinos raspravi o gospodarskim prioritetima za ovu godinu i nadalje, koje će službeno odrediti Europsko vijeće u ožujku.

Odbor pozdravlja pristup usvojen u strategiji, uključivanje ciljeva održivog razvoja, veći naglasak na dugoročnim ciljevima i indikacije u vezi s ulaganjima. Također pozdravlja činjenicu da su istaknuta socijalna prava i poziva na to da se posebna pozornost prida aspektu rodne ravnopravnosti.

EGSO poziva države članice EU-a da održivi gospodarski rast postave kao glavni prioritet u europskim i nacionalnim politikama za 2020. i nadalje. Smatra da Europski zeleni plan nije samo velik pomak za gospodarstva EU-a nego i prilika da se unaprijedi gospodarsko blagostanje i konvergencija unutar europodručje i EU-a u cjelini. Zeleni plan trebao bi postati okosnica buduće ekonomske politike EU-a i europodručja i dovesti do nove ekonomske paradigme. Stoga bi gospodarski prioriteti trebali biti usklađeni s njime.

Za postizanje ciljeva Zelenog plana i održivog rasta bit će potrebne reforme i ulaganja. EGSO smatra da sredstva koja se predlažu za Fond za pravednu tranziciju i pripadajući mehanizam neće biti dovoljna. Predlaže povećanje financijskih sredstava za te alate i poziva na poduzimanje dodatnih mjera za lakše ostvarivanje i povećanje privatnih i javnih ulaganja.

Odbor također preporučuje da se trenutačna akomodativna monetarna politika ESB-a dopuni opreznom ofenzivnom fiskalnom politikom na razini europodručja. Trebao bi se osigurati uravnotežen međuodnos ekonomske politike i raznih stupova ekonomske i monetarne unije, a trebalo bi i usvojiti „zlatno pravilo“ za javna ulaganja.

EGSO također smatra da je važno osigurati stabilnost financijskog tržišta uvođenjem preostalih ključnih elemenata za dovršetak bankovne unije i unije tržišta kapitala te oblikovanjem poreznog sustava koji odgovara budućim potrebama. (jk)