Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i Međunarodna organizacija rada (ILO) održali su raspravu o budućnosti rada i europskom stupu socijalnih prava. Razmotrili su nove mogućnosti za suradnju i jačanje napora, čime bi se trebalo osigurati da svijet rada, koji se naglo mijenja, za buduće naraštaje bude pravedan, dostojan i uključiv.

Rasprava je održana u Bruxellesu na plenarnom zasjedanju EGSO-a, tijela EU-a koje predstavlja europsko civilno društvo. EGSO je pozdravio glavnog direktora ILO-a Guya Rydera, koji je predstavio Stoljetnu deklaraciju ILO-a o budućnosti rada.

Nako što mu je čestitao na stotoj obljetnici osnivanja ILO-a, predsjednik EGSO-a Luca Jahier istaknuo je EGSO-ovu predanost tekućim raspravama o budućnosti rada.

Guy Ryder obratio se prisutnima na plenarnom zasjedanju i rekao da se ILO odlučio posvetiti radu na oblikovanju budućnosti rada u skladu s našim vrijednostima, u doba kada ljudi često sa strahom gledaju na budućnost naših radnih mjesta.

Rekao je da Stoljetna deklaracija ima mnogo dodirnih točaka s europskim stupom socijalnih prava. Naglasio je važnost zaštite prostora za kolektivno pregovaranje i ključnu ulogu EGSO-a u tome. Osvrnuo se i na učinak koji bi mišljenja EGSO-a mogla imati na globalno zapošljavanje i socijalne standarde te na suradnju sa zemljama izvan EU-a.

U kontekstu Europskog zelenog plana, rekao je da cilj prijelaza na ugljičnu neutralnost do 2050. „ne znači da će se budućnost krojiti za ljude, nego da ćemo je svi krojiti zajedno“.

Članovi EGSO-a i Guy Ryder istaknuli su da se raduju daljnjoj suradnji EGSO-a i ILO-a, a zatim su razmijenili mišljenja o glavnim gospodarskim izazovima.

Uoči plenarnog zasjedanja EGSO-ova potpredsjednica za komunikaciju Isabel Caño Aguilar otvorila je izložbu pod nazivom „Sto godina socijalne zaštite u suradnji s ILO-om". (ll)