Novi proračun EU-a: Manje ambiciozna Unija?

Skupina radnika EGSO-a

Opasnost od koronavirusa i izbjeglička kriza, ljudska drama čija se najnovija epizoda upravo odvija na granici Turske i Grčke, još su jednom pokazale koliko se hitno mora pronaći zajednički europski odgovor na probleme čije rješavanje uvelike nadilazi sposobnosti pojedinačnih država članica. Danas više nego ikad europske institucije moraju se dogovoriti o mjerama i strategijama koje će primjenjivati na cijelom području EU-a i – što je još bitnije – poduprijeti ih financijskim sredstvima.

Moto Europske komisije „Ambicioznija Unija“ obilježavaju ambiciozni društveni, okolišni i politički ciljevi. Cilj je prijedloga kao što su minimalna plaća EU-a i Europski zeleni plan vratiti povjerenje javnosti u Uniju, rješavati goruća pitanja i osigurati da se pitanju industrijske i ekološke tranzicije pristupi na društveno, gospodarski i ekološki najodrživiji način. Kako bi te ciljeve konkretizirao, Europski parlament predložio je, u skladu s preporukama EGSO-a i Odbora regija, da države članice u proračun uplaćuju 1,3 % svog BND-a. 

Međutim, te su brojke, koje predstavljaju najosnovniji minimum potreban za ostvarenje tog programa, u Vijeću srezane: neke države članice pokušavaju smanjiti VFO (višegodišnji financijski okvir) na 1 % BND-a država članica, što je puno niže čak i od skromnog postotka od 1,11 % koji zagovara Komisija. To vjerojatno znači da će se sredstva za kohezijske mjere smanjiti za više od 12 %, a za ZPP 14 %, što će novi i ambiciozni plan lišiti bilo kakvog stvarnog sadržaja.

Predloženo smanjenje VFO-a moglo bi Europski zeleni plan učiniti nedjelotvornim i tako ugroziti osnovne napore koje EU poduzima u području kohezije, a Uniju i njezine države članice ostaviti bespomoćnima za svladavanje zajedničkih izazova. Danas, više nego ikad, Europski parlament ne smije popustiti, a države članice ne smiju zaboraviti da se Europska unija ne svodi samo na proračun. U situaciji u kojoj izazovi u inozemstvu postaju sve brojniji, a populizam iskorištava nejednakosti, neke etablirane stranke koje pokušavaju igrati na kartu umjerenih euroskeptika u Europi nikom ne čine uslugu. (prp)