Poduzeća za klimatski neutralnu Europu – kako u najvećoj mjeri iskoristiti ciljeve održivog razvoja i Zeleni plan

Skupina poslodavaca EGSO-a

Sve je veći broj europskih poduzeća koja su već promijenila način razmišljanja i počela u svojem svakodnevnom poslovanju uzimati u obzir i ekološke i socijalne aspekte pored onih strogo poslovnih. Za uspješan prijelaz na zeleno gospodarstvo EU svojim poduzećima treba osigurati ravnopravne uvjete tržišnog natjecanja i poticati konkurentnost i ulaganja. To su neki od zaključaka konferencije pod nazivom „Poduzeća za klimatski neutralnu Europu – kako u najvećoj mjeri iskoristiti ciljeve održivog razvoja i Zeleni plan” održane 9. ožujka u Splitu (Hrvatska).

„Kada govorimo o postizanju klimatske neutralnosti i provedbi ciljeva održivog razvoja, poduzeća nisu problem, nego dio rješenja”, izjavio je na otvaranju konferencije Jacek Krawczyk, predsjednik Skupine poslodavaca EGSO-a.

Gordana Deranja, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca, istaknula je da se polazna točka među državama članicama EU-a, pa čak i pojedinim regijama, razlikuje te da bi to trebalo uzeti u obzir prilikom ekologizacije gospodarstva.

Tomislav Ćorić, hrvatski ministar zaštite okoliša i energetike, dodao je: „Usklađivanje europskoga gospodarstva s ciljevima održivog razvoja napredovat će drukčijim ritmom od jedne države članice do druge, ali nalazimo se na prekretnici, posebno kada je riječ o manjim gospodarstvima.”

Prva panel-rasprava vodila se o pitanju kako poduzeća u svoje svakodnevno poslovanje uključuju ciljeve održivog razvoja. Sudionici su se složili da pitanja održivosti i okoliša sve više utječu na odluke klijenata. U budućnosti će uspješna biti samo ona poduzeća koja su se prilagodila novom načinu razmišljanja i prihvatila ciljeve održivog razvoja kao neophodan dio svojeg poslovnog modela.

Tema druge panel-rasprave bile su posljedice Europskog zelenog plana za industriju EU-a. Sudionici rasprave zaključili su da provedba Europskog zelenog plana mora ići ukorak s jamčenjem ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja za poduzeća na globalnim tržištima.

Konferenciju su zajednički organizirali Skupina poslodavaca, Hrvatska udruga poslodavaca, mreža UN Global Compact Hrvatska i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu. (lj)