Godišnji pregled rasta za 2019.: nema razloga za samozadovoljstvo

S obzirom na šarolike rezultate dosadašnjih reformskih politika, EU i države članice moraju provesti temeljitu evaluaciju. Prema mišljenju EGSO-a o Godišnjem pregledu rasta za 2019., usprkos dosadašnjim poboljšanjima, za poticanje rasta i jačanje kohezije i socijalne dimenzije politika potrebno je poduzeti daljnje reforme i političke mjere.

EGSO kritizira to što je Komisija u Godišnjem pregledu rasta iznijela općenito pozitivnu ocjenu gospodarskog i socijalnog napretka postignutog od 2014. i proteklih reformskih politika. Gospodarski rast u EU-u kao cjelini još uvijek je sporiji nego što je bio prije krize, a treba voditi računa o razlikama unutar i između regija. Godišnji pregleda rasta nikako ne opravdava odmaranje na lovorikama.

EGSO pozdravlja predanost Komisije podržavanju reformi. Reformama i politikama trebala bi se povećati otpornost gospodarstva i tržišta rada, a time i gospodarski rast i produktivnost. Te reforme i politike moraju odražavati stvarnu predanost europskom stupu socijalnih prava i međunarodnim klimatskim ciljevima. Nažalost, Godišnji pregled rasta ne sadrži odgovarajuće prijedloge za njihovu provedbu i financiranje.

On ne sadrži ni prijedloge za uklanjanje vanjskih rizika koji prijete rastu. Potrebno je osmisliti stimulativne politike namijenjene održavanju rasta i razine zapošljavanja i osigurati im odgovarajuća proračunska sredstava. U tom bi kontekstu bila poželjna visokokvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje, predložena u Godišnjem pregledu rasta.

Socijalni partneri i civilno društvo mogli bi ubrzati rad na novim prijedlozima politika i osigurati da reforme budu odgovarajuće, praktične i prilagođene pojedinim državama.

Na kraju, EGSO izražava zadovoljstvo zbog toga što Komisija prednost daje reformama koje povećavaju ulaganja privatnog i javnog sektora. Fiskalna pravila EU-a trebala bi omogućiti državama članicama da dio svog proračuna izdvoje za socijalno i gospodarski produktivna ulaganja koja ne ugrožavaju održivost budućih proračuna. (jk)