Program EU-a PEACE u Sjevernoj Irskoj mora se nastaviti i nakon Brexita

Na plenarnom zasjedanju u veljači EGSO je usvojio mišljenje kojim se podržava nastavak Europskog programa za mir i pomirenje (PEACE) u Sjevernoj Irskoj nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Kontinuirana podrška smatra se ključnom s obzirom na osjetljivost rasprave o granici između Ujedinjene Kraljevine i Irske u kontekstu pregovora o Brexitu.

U mišljenju koje je sastavila Jane Morrice navodi se da su „proces Brexita i posljedično povlačenje Ujedinjene Kraljevine doveli do stanja hitnosti koje – radi zaštite mirovnog procesa – iziskuje odgovor EU-a prilagođen novim potrebama regije nakon Brexita“. U mišljenju se preporučuje ne samo zadržavanje programa PEACE kako je predloženo već i produljivanje njegovog trajanja budući da je za rješavanje konflikta potrebno mnogo vremena i preuzimanje obveze koja traje dulje od postojećih ciklusa financiranja.

EGSO tvrdi da je potrebno razmotriti stavljanje većeg naglaska na komunikacijske aktivnosti kako bi se osiguralo da građani budu u potpunosti svjesni pozitivne uloge EU-a. Odbor također predlaže korištenje simbola bijele golubice za projekte koji se financiraju iz programa PEACE, što je povezano s mišljenjem „Put bijele golubice – Prijedlog globalne strategije za izgradnju mira pod vodstvom EU-a“, koje će Jane Morrice predstaviti na plenarnom zasjedanju EGSO-a u ožujku. U tom se mišljenju predlaže uspostava europskog puta mira od Sjeverne Irske do Nikozije na Cipru, pod nazivom Put bijele golubice. Ta bi staza pratila put irskog hodočasnika Columbanusa i povezivala se s drugim rutama, kao što je Put Zapadne fronte, te bi preko Balkana spajala dva podijeljena otoka na dvije strane Europe. (dgf)