Bez daljnje kohezije nema budućnosti za EU

Kohezijskom politikom moglo bi se učinkovito odgovoriti na društvene trendove (euroskepticizam itd.) s kojima se suočava EU, pod uvjetom da njezino financiranje ostane jedan od glavnih izvora ulaganja. Europa bi tako svojim građanima postala relevantnija, promicala bi se veća interakcija s dionicima, a građani bi bili bolje upoznati s njezinim učinkom. To je poruka dionika EGSO-ovog savjetovanja o kohezijskoj politici u razdoblju nakon 2020.

Opći stav na savjetovanju bio je da dionici moraju pozvati na uspostavu ambiciozne kohezijske politike za razdoblje nakon 2020., koja će biti otporna na buduće promjene i usmjerena na održiv i uključiv gospodarski i socijalni rast, konkurentnost i zapošljavanje širom EU-a. Većina sudionika nije mogla prihvatiti smanjenje proračuna kohezijske politike od 10 %, koji je Komisija predložila u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

Budućnost EU-a nezamisliva je bez daljnje kohezije. Financiranje kohezije treba ostati barem na sadašnjoj razini jer očekivano povećanje regionalnih razlika u BDP-u po stanovniku, rizik koji predstavljaju područja zahvaćena depopulacijom i razvoj ruralnih područja ukazuju na potrebu za jačom kohezijskom politikom.

Kohezijska politika, koja osigurava dugoročno ulaganje i održivost, temelji se na lokaliziranom pristupu i fleksibilnija je u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba svih vrsta, mogla bi pomoći u povećanju učinkovitosti.

Sudionici su uglavnom podržali jaču povezanost između kohezijske politike i europskog semestra, ali su i pozvali na potpunu provedbu Kodeksa ponašanja za partnerstvo kao jedan od uvjeta koji omogućuje njezinu provedbu. Pozvali su i na povezivanje s godišnjim pregledom rasta, izvješćima o državama i pregledom socijalnih pokazatelja, koji bi trebali biti regionalizirani.

Govornici su pozvali pregovaračke strane da se više aktiviraju u tekućim pregovorima o zakonodavnim prijedlozima za budući VFO i kohezijsku politiku.

Zaključci sa savjetovanja bit će uključeni u mišljenje EGSO-a o toj temi, o kojem će se glasati na plenarnom zasjedanju u ožujku. (jk)