Dostupni jezici:

Uredništvo

Budućnost je pred vratima: Održivost počinje kod kuće

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

u kolovozu 2018. Greta Thunberg započela je sa svojim školskim štrajkovima i uskoro su se brojni drugi mladi diljem Europe pridružili njezinom prosvjedu protiv nevoljkosti EU-a i država članica da poduzmu odvažne mjere za borbu protiv klimatskih promjena.

Kalendar

Ukratko

EGSO pooštrio Poslovnik i Kodeks ponašanja za članove

Na plenarnom zasjedanju 20. veljače 2019. EGSO je usvojio prijedlog za izmjenu Poslovnika, kojemu je priložena nova verzija Kodeksa ponašanja za članove. Novi Poslovnik i Kodeks ponašanja, koji su na snagu stupili 15. ožujka 2019., u obzir uzimaju i nedavno usvojeni Poslovnik Europskog parlamenta, posebice u pogledu sprečavanja i borbe protiv svih oblika uznemiravanja.

Nove publikacije

Objavljena brošura o 12. medijskom seminaru civilnog društva

Objavljena je nova brošura u kojoj čitatelji mogu pronaći najzanimljivije aspekte rasprava o temi „Potvrđivanje europskih vrijednosti“ i spoznaje koje su iznijeli naši panelisti i glavni govornici.

Novosti iz EGSO-a

„Borimo se za budućnost svih nas“, poručila je klimatska aktivistica Greta Thunberg u EGSO-u

Na događanju održanom 21. veljače 2019., na kojem su se samo 90 dana prije europskih izbora okupili vrhovni čelnici institucija EU-a i organizacije civilnog društva iz cijele Europe, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) raspravljao je o ključnoj ulozi koju organizirano civilno društvo mora imati u ostvarenju istinske „rEUnaissance“.

EGSO se izjasnio u prilog pristojnog minimalnog dohotka koji bi podupirao EU

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) usvojio je mišljenje „Za europsku okvirnu direktivu o minimalnom dohotku“, u kojem od Europske komisije traži da uspostavi obvezujući okvir EU-a za primjereni minimalni dohodak u cijeloj Europi, prilagođen životnom standardu u svakoj pojedinoj državi članici. 

Povjerenik Hogan u EGSO-u: odluka o proračunu ZPP-a sad je u rukama suzakonodavaca

EGSO je 20. veljače ugostio povjerenika Hogana kako bi razgovarali o budućnosti ZPP-a

Program EU-a PEACE u Sjevernoj Irskoj mora se nastaviti i nakon Brexita

Na plenarnom zasjedanju u veljači EGSO je usvojio mišljenje kojim se podržava nastavak Europskog programa za mir i pomirenje (PEACE) u Sjevernoj Irskoj nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Kontinuirana podrška smatra se ključnom s obzirom na osjetljivost rasprave o granici između Ujedinjene Kraljevine i Irske u kontekstu pregovora o Brexitu.

Borba protiv populizma tiče se svih nas

Gospodarski napredak i socijalna stabilnost dva su ključna elementa u borbi protiv euroskepticizma, ali oni sami po sebi nisu dovoljni: mora se uključiti i civilno društvo!

EGSO predlaže nove smjernice o održivoj prehrani za Europu

Peter Schmidt

Hrana ima izuzetno važnu ulogu u životu ljudi te se ne smije razmatrati samo s prehrambenog ili zdravstvenog stajališta već i sa stajališta okoliša i društva. Kako bi se olakšalo osiguravanje takvog sveobuhvatnog održivog prehrambenog sustava, EGSO predlaže uvođenje novih smjernica za održivu prehranu.

EGSO podržava prijedloge EU-a da se zajamči zračni i cestovni prijevoz tereta ako se ne postigne dogovor o Brexitu

U tri mišljenja usvojena u veljači EGSO je podržao prijedlog Komisije da se privremeno proširi primjena zakonodavstva EU-a radi rješavanja određenih problema koji bi mogli utjecati na zračni i cestovni prijevoz tereta ako se ne postigne dogovor o Brexitu. 

Godišnji pregled rasta za 2019.: nema razloga za samozadovoljstvo

S obzirom na šarolike rezultate dosadašnjih reformskih politika, EU i države članice moraju provesti temeljitu evaluaciju. Prema mišljenju EGSO-a o Godišnjem pregledu rasta za 2019., usprkos dosadašnjim poboljšanjima, za poticanje rasta i jačanje kohezije i socijalne dimenzije politika potrebno je poduzeti daljnje reforme i političke mjere.

Na savjetovanju EGSO-a izloženi prijedlozi za uključiviji europski semestar

Države članice EU-a moraju u većoj mjeri uključiti dionike u reforme nacionalnih gospodarstava. Zajedno s novom dugoročnom strategijom EU-a za održiv razvoj, time bi se moglo pomoći u stvaranju učinkovitijeg i uključivijeg europskog semestra primjerenog za rješavanje problema s kojima se suočava EU.

Bez daljnje kohezije nema budućnosti za EU

Kohezijskom politikom moglo bi se učinkovito odgovoriti na društvene trendove (euroskepticizam itd.) s kojima se suočava EU, pod uvjetom da njezino financiranje ostane jedan od glavnih izvora ulaganja. Europa bi tako svojim građanima postala relevantnija, promicala bi se veća interakcija s dionicima, a građani bi bili bolje upoznati s njezinim učinkom. To je poruka dionika EGSO-ovog savjetovanja o kohezijskoj politici u razdoblju nakon 2020.

Energetska tranzicija može biti uspješna samo ako se svi uključe u nju

Uloga građana u energetskoj tranziciji bila je glavna tema sastanka stručne skupine TEN u veljači, na kojem su energetski stručnjaci predstavili svoja iskustva stečena radom u interesu građana.

Novosti iz Skupina

Organizacije poslodavaca o europskim izborima

Skupina poslodavaca EGSO-a

Glas poslovne zajednice mora se jasno i glasno čuti tijekom kampanje za europske izbore. Organizacije poslodavaca ne bi trebale samo naglašavati svoje potrebe i očekivanja od sljedećeg mandata Europskog parlamenta već bi trebale i istaknuti koristi koje Europska unija donosi njihovim djelatnostima i svakodnevnom životu ljudi. To su samo neki od zaključaka proizašlih iz rasprave s predstavnicima organizacija BusinessEurope, SMEunited i CEEP (Europski centar poslodavaca i poduzeća koji pružaju javne usluge i usluge od općeg interesa) održane na sastanku EGSO-ove Skupine poslodavaca u veljači.

Oliver Röpke preuzima predsjedanje Skupinom radnika EGSO-a

Skupina radnika EGSO-a

Oliver Röpke preuzeo je 1. ožujka dužnost novog predsjednika Skupine radnika EGSO-a. Na tom položaju zamjenjuje Gabriele Bischoff, koja je bila predsjednica Skupine od listopada 2015.

Skupina „Raznolikost Europe“ u Belfastu kako bi čula što njegove stanovnike brine u pogledu Brexita

Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Skupina se 15. veljače 2019. sastala u sveučilištu Queen’s University u Belfastu kako bi sagledala napredak postignut u pogledu Brexita, s naglaskom na njegovim posljedicama po mirovni proces u Sjevernoj Irskoj.