Budućnost demokracije u Europi izravno je povezana s mirnom i federalnom Europom

Tema dvodnevne konferencije na europskoj razini koju je 1. i 2. ožujka organizirao predsjednik EGSO-a Georges Dassis u Muzeju Akropole u Ateni bila je budućnost demokracije u Europi. U dvorani punoj aktivno angažiranih sudionika iz institucija EU-a, grčke vlade, organizacija civilnog društva i sveučilišta Georges Dassis jasno se založio za federalnu, mirnu Europu koja promiče solidarnost i dobrobit svojih građana.

Protiv populizma koji se u opasnim razmjerima širi u europskim zemljama ne možemo se boriti riječima. Europska unija mora pružiti konkretne odgovore na potrebe građana za sigurnošću te osigurati zaposlenje za njih i budućnost za njihovu djecu“, poručio je predsjednik EGSO-a Georges Dassis. „Želimo Uniju koja svima može osigurati jednake mogućnosti. Kako bismo se uhvatili u koštac s populizmom i ublažili frustraciju koju osjećaju najugroženije skupine u našim zemljama, sada moramo staviti težište na socijalne aspekte, a da pritom, naravno, ne dopustimo da gospodarstvo EU-a propadne.“

Georges Dassis pozvao je na uvođenje funkcije europskog ministra financija, koji bi bio odgovoran za svoje djelovanje i odabran putem izbora. Spomenuo je predstojeće europske izbore i izrazio podršku za nadnacionalne liste uz pomoć kojih bi se moglo osigurati da se stajališta građana uzimaju u obzir. „U suprotnom, izbori će se voditi oko nacionalnih, a ne europskih pitanja“, naglasio je.

Na marginama konferencije Georges Dassis primio je nagradu Gospodarskog i socijalnog vijeća Grčke za svoju predanost i podršku socijalnom dijalogu u Europi. (ks)