EGSO-ova Skupina raznih interesa poziva na inovacije u civilnom društvu

Skupina raznih interesa EGSO-a

Na izvanrednom sastanku Skupine raznih interesa održanom 15. veljače predstavljena je studija pod naslovom „Budući razvoj civilnog društva u Europskoj uniji do 2030.. EGSO je studiju naručio od Centra za informiranje, sudjelovanje i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije i Europske mreže nacionalnih udruga civilnog društva (ENNA). 

Cilj je bio bolje razumjeti što se zbiva unutar europskih organizacija civilnog društva, s kojim se izazovima susreću, kako ti izazovi na njih utječu i kako na njih mogu odgovoriti.

Ne samo studija već i panelisti (među njima Ramón Luis Valcárcel Siso, potpredsjednik Europskog parlamenta zadužen za odnose s EGSO-om i OR-om) i ostali sudionici događanja ukazali su na činjenicu da postoje jasni i ohrabrujući signali – na prvom mjestu spremnost organizacija civilnog društva i institucija da se angažiraju i podrže europske vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji (ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava), da postupaju prema njima te da očuvaju i razviju europski demokratski sustav u kojem organizacije civilnog društva djeluju kao vezivno tkivo među našim društvima i posrednik između građana i institucija.

Organizacije civilnog društva promiču i brane naše temeljne europske vrijednosti te grade i konsolidiraju identitet, povjerenje i solidarnost. Kako bi se te organizacije prilagodile promjenama i izazovima, a istodobno nastavile biti zagovaratelji i sudionici u postupku odlučivanja, bit će potrebno provesti određen broj mjera. Treba osmisliti inovativne metode rada usmjerene na diversifikaciju izvora financiranja, prilagodbu upravljačkih strategija i razvoj novih usluga koje se odnose na građansko obrazovanje, medijsku pismenost i provjeru podataka. (ih)