Poslodavci će raspravljati o mjerama za prevladavanje problema nedostatka kvalificirane radne snage

Skupina poslodavaca

Skupina poslodavaca, u suradnji s glavnim bugarskim udrugama poslodavaca, održava 22. ožujka u Sofiji (Bugarska) konferenciju pod nazivom „Prevladavanje problema nedostatka kvalificirane radne snage u cilju ostvarivanja rasta i otvaranja novih radnih mjesta – stajalište poslovnog sektora“. Sudionici okruglog stola razmijenit će najbolje prakse i razmatrati konkretna rješenja za prevladavanje problema nedostatka kvalificirane radne snage. Događanje će se održati u sklopu bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Koji su uzroci trenutačnog nesrazmjera ponude i potražnje u pogledu vještina? Kako možemo promicati odgovarajuće vještine potrebne u gospodarstvu utemeljenom na znanju? Kako se obrazovni sustavi mogu prilagoditi izazovima modernog doba? Kakve su reforme potrebne? Što bi trebalo poduzeti na europskoj i nacionalnoj razini? To su tek neka pitanja na koja će sudionici konferencije nastojati odgovoriti. Na događanju će se okupiti govornici iz europskih organizacija poslodavaca, bugarske vlade i parlamenta te agencija EU-a.

Nedostatak kvalificirane radne snage predstavlja sve veći izazov za europska poduzeća. Zaposlenici koji posjeduju odgovarajuće vještine od ključne su važnosti za konkurentnost poduzeća. Četrdeset posto poslodavaca ima poteškoća u pronalaženju osoba s vještinama koje su im potrebne za rast i inovacije. Istovremeno, 70 milijuna Europljana nema odgovarajuće vještine čitanja i pisanja, a još više ih ima slabo razvijene matematičke i digitalne vještine. (lj)