EGSO poziva na povećanje javnih ulaganja radi promicanja gospodarskog rasta u EU-u

U nedavnom mišljenju o Komisijinom Godišnjem pregledu rasta (GPR) za 2018., Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) naglasio je stratešku važnost europskog semestra, ali i istaknuo da se zalaže za njegovo svrhovito proširenje kako bi se osigurala ne samo ekonomska i socijalna već i okolišna održivost makroekonomskih politika EU-a.

Odbor je pohvalio uključivanje socijalnih pokazatelja u Godišnji pregled rasta za 2018. jer je time osnažena socijalna dimenzija europskog semestra.

„EGSO podržava ideju da se u okviru semestra podrži europski socijalni stup kako bi postao instrument koji europskim građanima omogućava bolje uvjete života i rada. Željeli bismo da se ciljevi stupa uključe u donesene politike i odluke“, izjavio je izvjestitelj za mišljenje Dimitris Dimitriadis.

Odbor se obvezao da će nastaviti doprinositi semestru, ali je i istaknuo potrebu za povećanjem uključenosti civilnog društva i poticanjem javnih ulaganja.

U okviru javnih ulaganja trebalo bi povećati socijalna ulaganja u mjere za potporu obrazovanju i osposobljavanju te za unaprjeđenje javnih usluga, infrastrukture za pružanje usluga skrbi i socijalne kohezije diljem EU-a radi poticanja razvoja ljudskog kapitala i osiguravanja kvalificirane radne snage kao i snažne socijalne dimenzije.

EGSO je također naglasio potrebu za nesistemskim pristupom strukturnim reformama, koje bi trebalo provoditi samo kada su zaista potrebne. (ll)

Na fotografiji: izvjestitelj EGSO-a Dimitris Dimitriadis