Reforma ESFS-a važan je korak k dovršenju unije tržišta kapitala

Financial integration

Zagovaranjem brzog uspostavljanja unije tržišta kapitala EGSO podržava prijedloge Komisije kojima se žele reformirati tijela Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS), i to povećanjem njihovih kompetencija i poboljšanjem upravljanja i financiranja.

„Predložene reforme važan su korak k većoj integraciji i konvergenciji“, rekao je Daniel Mareels (Skupina poslodavaca, BE), izvjestitelj za mišljenje „Europski sustav financijskog nadzora – reforme“. „Tim se reformama omogućuju važni temelji za dovršenje unije tržišta kapitala i osiguravaju dobra regulacija, snaga i stabilnost financijskih tržišta.“

Odbor smatra da bi dobro funkcioniranje unije tržišta kapitala s uključenim nadzorom doprinijelo povećanju prekograničnih tržišnih transakcija, a prekograničnom podjelom rizika s privatnim sektorom države članice postale bi otpornije na asimetrične šokove i doprinijelo bi se gospodarskom oporavku u europodručju.

EGSO vjeruje da reforme Europskog sustava financijskog nadzora moraju doprinijeti stvaranju jedinstvenog nadzornog tijela za europska tržišta kapitala, ali da daljnji koraci k integraciji zahtijevaju dijalog i savjetovanje sa svim relevantnim dionicima.

Kada je riječ o utvrđivanju nadležnosti nacionalnih i europskih nadzornih tijela, snažno potiče primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti kad je to moguće i osiguravanje jasnoće i pravne sigurnosti. Pored toga, potrebno je ispraviti nedostatke u području nadzora koji priječe izgradnju unije tržišta kapitala.

EGSO, okrećući se budućnosti, smatra da bi nadzorni sustav trebao odražavati nova kretanja i tehnologije – poput financijske tehnologije – kao i održivije financiranje. Naposljetku, Odbor poziva na osiguravanje transparentnosti svake izmjene u raspodjeli troškova i na odgovarajuću kontrolu sveukupnih resursa. (jk)