EU mora poduzeti mjere u sektoru medicinske tehnologije

Europske institucije moraju biti predvodnice u optimiziranju europske industrije medicinske tehnologije s obzirom na to da njezinu uspješnost trenutačno koče pretjerana rascjepkanost i sve veći pritisak konkurencije, poručio je Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) na plenarnoj sjednici održanoj 14. veljače.

U mišljenju „Industrijske promjene u zdravstvenom sektoru“ EGSO je upozorio na to da se konkurenti već nalaze na pragu Europe. Trgovinskim pregovorima potrebno je stoga osigurati modernu europsku proizvodnju za pružanje univerzalne zdravstvene skrbi. 

„Odgovornost EU-a pojednostavniti je sektor medicinske tehnologije, povezati inicijative unutar država i regija i prilagoditi ih svjetskoj razini. Europske vlade, osiguravajuća društva, regulatori, predstavnici pacijenata i medicinskog osoblja te industrija moraju se ujediniti kako bi surađivali i razvili zajedničku strategiju“, rekao je izvjestitelj Joost van Iersel.

Suizvjestitelj Enrico Gibellieri dodao je da je ljudski faktor također od presudne važnosti. „Prelazak na nov sektor zdravstva i skrbi zahtijeva otvoren um, nove oblike stručnosti te preoblikovanje djelatnosti povezanih sa zdravstvom i skrbi. Potrebno je dodatno ojačati europski socijalni dijalog o zdravstvenim i socijalnim uslugama, s usmjerenjem na programe obrazovanja i osposobljavanja i kvalitetu radnih uvjeta.“

Iako je sektor medicinske tehnologije brzorastući sektor koji je i dalje u vodećem položaju, na izazove s kojima se industrija trenutno suočava – uključujući nepoštene trgovačke prakse i visoku razinu rascjepkanosti – potrebno je odgovoriti odmah kako bi se brzo prilagodila okruženju koje se stalno mijenja. (sma)