Mjere u području klime: trebamo poslati snažnu poruku nedržavnim akterima

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) u svojem mišljenju Poticanje klimatskih mjera nedržavnih aktera predlaže uspostavu europskog dijaloga čiji bi glavni cilj bio da rad na klimatskim promjenama postane privlačniji različitim nedržavnim akterima kako bi zaštita klime postala nova uobičajena praksa.

„Već postoje brojni mali projekti na polju energetike, prometa, poljoprivrede, šumarstva itd. te ih moramo učiniti vidljivijima i osigurati im veću podršku, bilo u vidu bolje regulative ili lakšeg pristupa financiranju. Važno je poslati snažnu i pozitivnu poruku malim poduzećima i civilnom društvu“, rekao je izvjestitelj Mindaugas Maciulevičius.

EGSO je proveo anketu koja je pokazala da nedržavni akteri najhitnije trebaju:

  • poticajno političko/zakonodavno okruženje;
  • pristup javnim sredstvima i fiskalne poticaje;
  • razmjenu znanja i dobrih praksi/primjera, izgradnju kapaciteta;
  • poboljšanu suradnju među različitim akterima u privatnoj i javnoj sferi.

„Unatoč snažnom globalnom vodstvu, EU-u nedostaje unutarnji okvir koji bi osigurao poticajno okruženje za klimatske mjere nedržavnih aktera“, dodao je suizvjestitelj Josep Puxeu Rocamora „i naš je zadatak da podsjetimo Komisiju na njezine obveze“.

Europski dijalog trebao bi odgovoriti na potrebe nedržavnih aktera, s naglaskom na strateškom povezivanju postojećih programa, inicijativa i institucija te osigurati pregled mjera u području klime. Prvi korak prema uspostavi europskog dijaloga trebalo bi biti događanje tijekom 2018., koje će okupiti mreže dionika kao i predstavnike institucija EU-a i država članica. (sma)