Usprkos velikom potencijalu, uspjeh predložene reforme PDV-a ne smije se uzeti zdravo za gotovo

VAT tax reform

Novi sustav PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama mora ostvariti svoj puni potencijal i ograničiti bilo kakve moguće negativne učinke na jedinstveno tržište, kao što se navodi u mišljenju EGSO-a o prijedlogu Komisije. Veća suradnja među tijelima i opsežne komunikacijske aktivnosti bit će ključ uspješne provedbe prijedloga.

EGSO smatra da je predložena reforma ključan korak u potpunom prijelazu na konačni sustav PDV-a za oporezivanje robe u trgovini između poduzeća na temelju načela odredišta te da novi okvir može donijeti konkretne koristi poduzećima.

„Reforma može pozitivno utjecati na poduzeća i njihov rast, ali njezin se uspjeh ne smije uzeti zdravo za gotovo“, izjavio je izvjestitelj Krister Andersson. , pojasnio je.

Dok se reformom mijenja oporezivanje robe u prekograničnoj trgovini između poduzeća, usluge će se i dalje oporezivati u okviru drukčijeg sustava. Budući da će zbog toga vjerojatno doći do poteškoća, EGSO poziva na pronalaženje načina na koji se može što brže uvesti sustav kojim bi se obuhvatila oba područja.

„Zajednički način oporezivanja robe i usluga bio bi pogodniji za rast i djelotvorniji u borbi protiv prijevara“, izjavio je suizvjestitelj Giuseppe Guerini.

EGSO u svojem mišljenju iznosi praktične preporuke za provedbu reforme i poziva Komisiju da razjasni predložene odredbe u odnosu na jedinstvenu kontaktnu točku i ovjerenog poreznog obveznika. Izražava zabrinutost zbog stvaranja novih prepreka za MSP-ove i novoosnovana poduzeća. Naposljetku, EGSO preporučuje odgovarajuća ulaganja u informatički hardver i softver u cilju primjerenog razvoja stabilne i pouzdane jedinstvene kontaktne točke. (jk)