Izgradnja otpornosti mora biti glavni prioritet europodručja tijekom 2019.

Javier Doz Orrit

S obzirom na sadašnje gospodarske izglede, tijekom 2019. od iznimne će važnosti za gospodarstva europodručja biti izgradnja gospodarske otpornosti i otpornosti tržišta rada, poručuje EGSO u vezi s preporukama Komisije za gospodarsku politiku europodručja 2019.

Izgradnja otpornosti nužna je kako bi se osiguralo da države članice budu sposobne prevladati buduće šokove uz ograničene gospodarske i socijalne troškove. U tu se svrhu mora produbiti dovršenjem bankovne unije, povećanjem vlastitih sredstava EU-a i uspostavom funkcije makroekonomske stabilizacije za europodručje, kao i pravilnom provedbom socijalnog stupa.

U odgovarajućem mišljenju EGSO-a poziva se i na uvođenje učinkovitih mjera za smanjenje prekomjernih suficita znatnim povećanjem javnih ulaganja i plaća u zemljama sa suficitom. Srednjoročno gledano, rast realnih plaća trebao bi biti usklađen s rastom realne produktivnosti i inflacijom.

Ne preporučuje se poticati države članice s velikim javnim dugom i negativnim ili neutralnim raskorakom između potencijalne i stvarne proizvodnje (output gap) da uz pomoć restriktivnih fiskalnih politika stvaraju . Time bi se vjerojatno nastavio trend niskog rasta u tim zemljama, a ne bi im se pomoglo da smanje udio javnog duga u BDP-u.

EGSO također skreće pozornost na hitnu potrebu za smjernicama i mjerama za poticanje javnih i olakšavanje privatnih ulaganja. Prilikom primjene fiskalnih pravila EU-a treba voditi računa o takozvanom zlatnom pravilu.

Promjene u politikama ne bi se smjele provoditi nauštrb izdataka za socijalna ulaganja i sustave socijalne zaštite, niti tako da dovedu do rizika od smanjenja socijalnih i radničkih prava. Ujedno bi trebalo poticati uzlaznu konvergenciju gospodarskih i socijalnih standarda.

Naposljetku, EGSO poziva države članice da se obvežu na brzo prevladavanje preostalih razlika u mišljenju o tim pitanjima. (jk)