Dostupni jezici:

Uredništvo

Budućnost demokracije u Europi

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

Europu su godinama razarali ratovi. Svaki europski grad nosi krvave povijesne rane sukoba ili građanskih nemira. Trenutno živimo u najduljem razdoblju mira na teritoriju Europske unije. Na mjestima koja su nekoć bila u ruševinama sada djeluju međuregionalna i međunarodna tijela koja olakšavaju neometano funkcioniranje strukture koju nazivamo Europska unija. To je, naravno, vrlo simbolično, ali simbolika nije dovoljna.

Kalendar

20/02/2018 - 21/02/2018 Bruxelles
„Ostvarivanje kružnog gospodarstva – idući koraci“ Konferencija dionika kružnog gospodarstva
01/03/2018 - 02/03/2018 Atena
Konferencija EGSO-a „Budućnost demokracije u Europi“
06/03/2018 - 07/03/2018 Bruxelles
4. migracijski forum
14/03/2018 - 15/03/2018 Bruxelles
Plenarno zasjedanje EGSO-a
15/03/2018 - 16/03/2018 Bruxelles
Tvoja Europa, tvoje mišljenje!

Ukratko

Koje je mjesto kulture u budućnosti Europe? Europski tinejdžeri pripremaju se kako bi u Bruxellesu dali odgovor na to pitanje

Tijekom pet tjedana članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora posjetit će odabrane škole u vlastitim zemljama kako bi učenike pripremili za događanje „Tvoja Europa, tvoje mišljenje (YEYS), skupštinu mladih koja će se 15. i 16. ožujka 2018. održati u Bruxellesu.

Predsjednik EGSO-a Georges Dassis sastao se s predsjednikom Vijeća za gospodarska i socijalna pitanja i okoliš Patrickom Bernasconijem

Predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) Georges Dassis i predsjednik Vijeća za gospodarska i socijalna pitanja i okoliš (ESEC) Patrick Bernasconi sastali su se 17. siječnja u Bruxellesu kako bi predstavili početnu ocjenu pojačane suradnje dviju institucija kojima predsjedaju i razmotrili mogućnosti daljnjih zajedničkih aktivnosti.

Predsjednik Dassis sudjeluje u svečanosti dodjele nagrada Europskog parlamenta „Srebrna ruža“

Predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) Georges Dassis sudjelovao je 23. siječnja na 15. svečanosti dodjele nagrada „Srebrna ruža“, koju je u Europskom Parlamentu organizirao SOLIDAR u suradnji s Klubom zastupnika socijalista i demokrata u EP-u i Strankom europskih socijalista. 

Organizacije civilnog društva EU-a za ljudska prava izvijestile su o povećanju poteškoća u radu

EGSO je u petak, 19. siječnja, u partnerstvu sa svojom Skupinom za vezu bio domaćin predstavljanju izvješća koje je izradila Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), u kojem se upozorava na smanjenje prostora za djelovanje civilnog društva u borbi za poštovanje ljudskih prava u EU-u.

Novosti iz EGSO-a

EGSO se savjetuje s civilnim društvom o kibersigurnosti

EGSO poziva EU i njegove države članice da usvoje model kibersigurnosti na europskoj razini, ojačaju mandat Europske agencije za kibersigurnost i, na koncu, uspostave učinkovit europski program za certificiranje namijenjen internetskim uslugama i proizvodima.

EGSO poziva Komisiju da izričito navede predložene kriterije za izvješćivanje u vezi s prekograničnim poreznim aranžmanima

Tax justice

Komisija mora preciznije odrediti obilježja u vezi s predloženom obvezom izvješćivanja o prekograničnim poreznim aranžmanima i transakcijama kako bi se spriječilo subjektivno tumačenje među poreznim obveznicima i poreznim vlastima, što bi moglo dovesti do prekomjernog izvješćivanja i administrativnog opterećenja. EGSO na to poziva u mišljenju o načinima odvraćanja od izbjegavanja plaćanja ili utaje poreza.

EGSO domaćin objavljivanja priručnika Komisije u kojem se državama članicama daju savjeti o financijskim sredstvima EU-a za integraciju migranata

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i Europska komisija u siječnju su zajednički organizirali objavljivanje novog priručnika Komisije čija je svrha državama članicama pomoći da učinkovitijim i koordiniranijim korištenjem dostupnih instrumenata financiranja EU-a pospješe integraciju osoba migrantskog podrijetla.

Zemljama zapadnog Balkana potreban je jasan plan pristupanja EU-u

To je bio glavni zaključak javnog savjetovanja o gospodarskoj i socijalnoj koheziji i europskoj integraciji zapadnog Balkana, održanog u Bruxellesu u organizaciji Europskog gospodarskog i socijalnog odbora.

„Iznimno nam je drago što je bugarsko predsjedništvo Vijeća Europske Unije zapadni Balkan uvrstilo među svoje prioritete i od EGSO-a zatražilo da o toj temi izradi mišljenje“, izjavio je Ionut Sibian, predsjednik Studijske skupine EGSO-a za gospodarsku i socijalnu koheziju i europsku integraciju zapadnog Balkana. Izvjestitelj za mišljenje EGSO-a Andrej Zorko istaknuo je da se radi o izuzetno složenoj regiji i da je potrebna veća regionalna suradnja i ozbiljnija uključenost civilnog društva u proces europskih integracija. 

Europski proizvodi moraju se na europskom tržištu natjecati s konkurentskim proizvodima pod istim uvjetima

Europa se ne smije upuštati u protekcionizam, no EU ne smije ni dopustiti da njegovo unutarnje tržište preplave proizvodi koji krše njegove socijalne standarde i standarde na području okoliša te dovode u opasnost opstanak njegove industrije, upozorio je Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) u izvješću o sveobuhvatnoj industrijskoj politici za EU, usvojenom na siječanjskom plenarnom zasjedanju.

EGSO poziva na brzo usvajanje Komisijina prijedloga o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu

EGSO podržava prijedlog Europske komisije o dugoočekivanoj reviziji Uredbe o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu. U mišljenju usvojenom na plenarnom zasjedanju u siječnju Odbor poziva Europski parlament i Vijeće da brzo odobre revidiranu uredbu kako bi se učinkovito suzbijali poremećaji u međunarodnom tržišnom natjecanju.

EGSO čvrsto podupire prioritete prvog bugarskog predsjedanja Vijećem EU-a

„Uspjeh predsjedništva ne ovisi o veličini zemlje, već o političkoj volji da se zalaže za politike koje su ključne za budućnost Europe“, kazao je predsjednik EGSO-a Georges Dassis pozdravljajući bugarsku zamjenicu ministra rada i socijalne politike Zornitsu Roussinovu na plenarnom zasjedanju EGSO-a u siječnju.

EGSO poziva na financijsko osiguranje radi isplate odštete žrtvama kiberprijevara

Unapređenje pravosudne suradnje između država članica u borbi protiv kiberprijevara predstavlja korak u pravom smjeru, navodi se u nedavno izrađenom mišljenju EGSO-a koje sadrži ocjenu Komisijina Prijedloga direktive o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja. Međutim, EGSO poziva na uvođenje dodatnih mehanizama zaštite korisnika digitalnih sredstava plaćanja kao i na uvođenje obveznih preventivnih mjera informiranja korisnika o načinu djelovanja kiberkriminalaca.

Doprinos fiskalne politike ključan je za nastavak gospodarskog oporavka europodručja tijekom 2018.

Image
Doz Orrit, ECO 444

EGSO se ne slaže s prijedlogom Komisije o uglavnom neutralnom smjeru fiskalne politike te se umjesto toga zalaže za umjereno pozitivan smjer od otprilike 0,5 % BDP-a. U skladu s mišljenjem Odbora o ekonomskoj politici europodručja za 2018., fiskalni bi napor trebale uložiti uglavnom zemlje sa suficitom tekućeg računa platne bilance i fiskalnim manevarskim prostorom.

Razdoblje vožnje i odmora, radno vrijeme i upućivanje radnika

Mišljenje EGSO-a „Razdoblje vožnje i odmora, radno vrijeme i upućivanje radnika“ usvojeno je na 531. plenarnom zasjedanju održanom 18. siječnja 2018. sa 173 glasa za, 89 protiv i 17 suzdržanih. Izvjestiteljica je bila Tanja Buzek iz Stručne skupine za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo (TEN). (mp)

Novosti iz Skupina

Socijalna prava i cestovna sigurnost

Skupina radnika EGSO-a

Tijekom plenarnog zasjedanja u siječnju usvojeno je mišljenje o značajnoj ulozi prijevoza kao ključnog gospodarskog sektora EU-a. To se mišljenje bavi važnim pitanjima koja se odnose na razdoblja odmora i upućivanje radnika. Odbor navodi da se izmjenama zakonodavstva predloženima u okviru paketa za mobilnost ne mogu učinkovito riješiti poteškoće utvrđene u različitim aspektima i, prema mišljenju Skupine radnika, te izmjene ne jamče uspjeh u borbi protiv socijalnog dampinga u sektoru cestovnog prijevoza. Nadalje, kako bi se osigurala bolja prekogranična provedba pravila, EGSO poziva na osnivanje europske agencije za cestovni prijevoz.

EGSO je podijeljen oko upućivanja radnika u prometnom sektoru. Skupina poslodavaca protivi se mišljenju EGSO-a

Skupina poslodavaca EGSO-a

Skupina poslodavaca nije podržala mišljenje EGSO-a o trajanju vožnje i odmora, radnom vremenu i upućivanju radnika jer smatra da se u njemu nedovoljno odražavaju razlike u stajalištima unutar Odbora u vezi s Komisijinim prijedlogom o upućivanju radnika

Civilno društvo u EU-u: scenariji za budućnost do 2030. – izvanredni sastanak Skupine raznih interesa

Skupina raznih interesa EGSO-a

Nakon drugog dana plenarnog zasjedanja u veljači Skupina III. održat će svoj izvanredni sastanak o temi „Civilno društvo u EU-u: scenariji za budućnost do 2030.“ u prostorijama EGSO-a (JDE62).