NAIA: „Nasilje u obitelji socijalni je problem, a ne privatni”

Bugarska udruga NAIA, dobitnica treće nagrade, već 20 godina bori se protiv nasilja u obitelji u malim zajednicama slabijeg imovinskog stanja provodeći program socijalne pomoći za žrtve u teškom položaju. Istodobno se, kao što u ovom intervjuu objašnjava Svetla Sivcheva, bavi preventivnim radom s malom djecom i traži načine na koje bi djeca mogla prevladati društvene stereotipe kako bi proširila svoje vidike i ostvarila svoj puni potencijal.

EGSO info: Što ova nagrada znači za vas i vašu organizaciju?

Svetla Sivcheva: Ova je nagrada izuzetno važna za našu organizaciju koja se već 20 godina bori protiv nasilja nad ženama i djecom sve više šireći ideju da je riječ o društvenom, a ne privatnom problemu i da je borba protiv nasilja nad ženama odgovornost države, institucija i svakog pojedinca. Mi kao organizacija surađujemo s ranjivim skupinama iz malih gradova i sela u kojima postoji mnogo socijalnih problema – siromaštvom, nezaposlenošću, napuštanjem školovanja i nedostatkom zdravstvene skrbi. U takvoj je situaciji vrlo teško zaštititi prava žena, osnažiti ih i potaknuti na to da vjeruju u vlastiti potencijal i da se ostvare na društvenom i gospodarskom planu. Usprkos tim poteškoćama nismo odustali i ova nagrada odaje priznanje našoj ustrajnosti i upornosti te pozdravlja napore koje poduzimamo kako bismo pokazali u kojoj je mjeri važno i korisno da društvo ženama i muškarcima pruža jednake mogućnosti.

Što biste savjetovali drugim organizacijama u pogledu postizanja rezultata uz pomoć takvih aktivnosti i programa?

Gotovo da im nemamo što savjetovati jer je civilno društvo na tom području već poduzelo dosta toga, iako to često nije u središtu pozornosti ili u vidokrugu političara. Nevladine organizacije i pojedinci stalno isprobavaju nove ideje i razmjenom iskustava i stručnog znanja stvaraju dobre prakse na razini EU-a. Nadamo se da će djelovanje civilnog društva potaknuti na promišljanje o stvarnim i djelotvornim državnim politikama, koje će jasno pokazati da je to prioritet i da na najvišoj razini postoji volja za promicanjem i garantiranjem jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim sferama društvenog i gospodarskog života. Neke su države članice nazadovale u pogledu sprečavanja rodno uvjetovanog nasilja i postizanja rodne ravnopravnosti, što je vrlo zabrinjavajuće. Nadamo se da će EU i nacionalne vlade pokazati jasnu političku volju da obrane zajedničke europske vrijednosti, uključujući jednake mogućnosti za žene i muškarce.

Kako ćete ova financijska sredstva upotrijebiti za daljnje pružanje pomoći u zajednici?

Iskoristit ćemo ih kako bismo osigurali naš program za rodnu ravnopravnost. Naša organizacija nema velike financijske resurse, a usluge koje pružamo žrtvama obiteljskog nasilja uvijek su prioritet i ne mogu se obustaviti. Suočavamo se s poteškoćama u financiranju aktivnosti osmišljenih za postizanje rodne ravnopravnosti. Ova financijska sredstva koristit ćemo za rad na sprečavanju nasilja nad djecom, ali i za rad s poduzetnicama te za zalaganje za veći broj žena u politici i donošenju odluka. Zahvaljujući tim financijskim resursima moći ćemo informirati i podržati još više žena iz malih i zatvorenih zajednica, što je izuzetno važno.

Vaš projekt radi s roditeljima i predškolskom djecom. Zašto je važno s malom djecom razgovarati o rodnoj ravnopravnosti? Kako im bajke pomažu u razumijevanju poruke o važnosti ravnopravnosti žena i muškaraca?

Problem kojim se bavimo je nametanje rodnih stereotipa kojem su djeca od malih nogu izložena pod utjecajem roditelja, učitelja i vršnjaka. Kad odrastu, djeca zadržavaju mnoge kulturne stereotipe i društvene simbole koje su naučili u ranom djetinjstvu i oni im postaju norma. Tako se dječake i djevojčice ograničava u slobodnom izražavanju i potiče na to da se ponašaju na način koji se smatra društveno primjerenim. Da bi se taj začarani krug prekinuo važno je djecu od najranije dobi potaknuti da žene i muškarce ne vide samo u tradicionalnim ulogama, da evaluiraju njihov potencijal i sposobnosti te da vjeruju da su njihovo znanje i vještine od jednake važnosti za društvo i da ih ono jednako vrednuje.

Klasične dječje bajke izvanredan su alat koji omogućava da se s djecom obrade razna pitanja, uključujući ravnopravnosti žena i muškaraca, i to njima pristupačnim i razumljivim jezikom. Radimo s bajkama i likovima koji se u njima pojavljuju kako bismo djevojčicama i dječacima pružili nove mogućnosti – kvalitete, interese i potencijal koji im omogućuju da se afirmiraju u nestereotipnim ulogama i da ih se smatra jednako vrijednima i korisnima.