Ime je znamen: toponimima protiv rodne neravnopravnosti

Talijanska organizacija „Ženska toponimija“, dobitnica prve nagrade, predano se bori protiv rodne neravnopravnosti imenovanjem mjesta, posebno gradskih ulica, trgova i parkova, prema istaknutim ženama. Maria Pia Ercolini tvrdi da to simbolično priznavanje njihovih doprinosa zajednici može uvelike doprinijeti jamčenju punopravnog položaja žena u društvu.

EGSO info: Što ova nagrada znači za vas i vašu organizaciju?

Maria Pia Ercolini: Priznanje EU-a za rad naše organizacije omogućuje nam da formiramo međunarodne mreže i izvozimo dobre prakse.

Što biste savjetovali drugim organizacijama u pogledu postizanja rezultata uz pomoć takvih aktivnosti i programa?

Preporučila bih sudjelovanje u lokalnim, nacionalnim i međunarodnim skupinama i projektima svih vrsta, uz kontinuirani naglasak na radu žena. To povećava vidljivost i djelotvornost postojećih organizacija, a istovremeno razvija građansku svijest i potiče svakog pojedinca da iskaže maksimalan trud kada je u pitanju izgradnja društva i formiranje mreža.

Kako ćete iskoristiti dobivena sredstva da nastavite pružati pomoć u zajednici?

Namjeravamo izgraditi bazu podataka dostupnu svima, osigurati transparentnost i vidljivost regionalnih politika u području toponimije, proširiti svoje aktivnosti na međunarodnu razinu izgradnjom višejezične stranice s kartama i geolokacijom ulica koje nose ženska imena, objavljivati itinerere po tim ulicama diljem EU-a te pružati savjete i surađivati sa zainteresiranim upravama i udruženjima.

Prema vašem mišljenju, koji je najbolji način za borbu protiv rodnih stereotipa i suzbijanje predrasuda? Zašto mislite da bi hvatanje u koštac sa stereotipima na više simboličkoj ili podsvjesnoj razini moglo pridonijeti ispravljanju krivih predodžbi i oslobađanju od predrasuda o ulozi žena u društvu?

Kako bismo se borili protiv stereotipa i predrasuda, moramo djelovati na različitim razinama, uključiti sve starosne i socijalne skupine i profesionalne kategorije, bez obzira na rod, te paziti da ne isključimo skupine koje bi se tome mogle odupirati. Predrasude proizlaze iz simbolike i ukorijenjene su u slikama i modelima koji ne odražavaju složenost pojedinaca i rodova, a da bismo promijenili instinktivne reakcije i ponašanje, moramo iskoristiti nepristrano promatranje onoga što ljudi rade u svakodnevnom životu.