Sada imamo kredibilitet koji će nam omogućiti da zadobijemo podršku privatnog sektora i ubrzamo tempo razvoja, poručuje organizacija REvive Greece

Revive_1

Spajanje dobrotvornog rada i pružanja usluge koja zadovoljava potrebe IKT poduzeća i tržišnu potražnju za IT vještinama pomoći će organizaciji REvive Greece da postane održiva i da raste, tvrdi glavni direktor Theodore Dimakarakos.

EGSO info: Možete li nam reći što ova nagrada znači za vas i vašu organizaciju?

REvive Greece: Velika nam je čast primiti ovu nagradu, a njome se istovremeno odaje priznanje činjenici da naš rad izravno utječe na osobe kojima je potrebna posebna potpora za ulazak na tržište rada. Očekujemo da će velika medijska pozornost koju nam je to priznanje osiguralo biti odskočna daska ne samo za privlačenje potencijalnih korisnika već i za pomoć u stvaranju partnerstava s drugim organizacijama diljem Europe koje dijele našu viziju. Istovremeno, naša je inicijativa time već privukla pozornost privatnog sektora, koji bi mogao imati važnu ulogu u našem radu.

Što biste savjetovali drugim organizacijama u pogledu postizanja rezultata u okviru sličnih aktivnosti i programa?

Čvrsto vjerujemo u to da svaka organizacija koja želi utjecati na društvo mora pokušati iznaći rješenja koja donose korist svim dionicima. Dobrotvorni rad osnovni je element solidarnosti u svakom društvu, no on postaje održiv i može se širiti tek kad ga se uspješno uklopi u rješenja koja zadovoljavaju potrebe ključnih aktera koji mogu pridonijeti ostvarivanju cilja. Konkretnije, organizacije koje žele razviti digitalne vještine svojih korisnika moraju usko surađivati s privatnom sektorom (npr. IKT poduzećima) jer tih vještina nema dovoljno i u velikoj su potražnji, što znači da su svi na dobitku.

Kako ćete iskoristiti ova financijska sredstva da nastavite pružati pomoć u zajednici?

Naš je cilj sada proširiti se i povećati broj učenika, što nije lako. Treba nam više prostora za školu i dodatna oprema, a, prije svega, trebaju nam pravi ljudi za razvijanje sustava i postupaka potrebnih kad se organizacija širi. Ova financijska sredstva pokrit će dio tih troškova, ali samo priznanje koje ova nagrada donosi pomoći će nam još više jer nam daje kredibilitet za rad s privatnim sektorom, što će ubrzati tempo razvoja.