Seminar za novinare uoči europskih izbora 2019.

U prosincu 2018., Odjel za medije EGSO-a organizirao je drugi po redu seminar EGSO-a za novinare, svrha kojega je upoznavanje novinara iz cijele Europe s radom Odbora, članovima Odbora i doprinosom Odbora svakodnevnom životu građana Europe.

31 novinar iz 20 zemalja sudjelovao je na seminaru koji je održan uoči europskih izbora 2019. Novinari su sudjelovali u nekoliko informativnih sastanaka, susreli se s predsjednikom, potpredsjednicima i članovima EGSO-a te prisustvovali plenarnom zasjedanju u prosincu i svečanosti dodjele Nagrade EGSO-a za civilno društvo 2018.