EGSO poziva na sveobuhvatnije mjere za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma

Money laundering

EGSO pozdravlja prijedlog Komisije za reviziju Europskog sustava financijskog nadzora koja je usmjerena na učinkovitiju borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma u europskom bankarskom i financijskom sektoru te poziva na sveobuhvatnije mjere.

Prema mišljenju Odbora, navedeni problemi sve više ugrožavaju stabilnost, sigurnost i ugled institucija i sektora u cjelini. Stoga su od ključne važnosti dodatne mjere.

„Posljednji niz bankarskih skandala pokazao je da prethodna poboljšanja zakonodavnog okvira nisu dovoljno ojačala sustav za suočavanje s brzim tehnološkim promjenama i financijskim inovacijama koje počiniteljima pružaju nove alate za iskorištavanje sustava u kriminalne svrhe. Stoga pozdravljamo agilnost s kojom Europska komisija reagira na ovaj problem“, rekao je Petr Zahradník, izvjestitelj za mišljenje o toj temi.

Predloženi postupni pristup za primjenu je poželjan, međutim prijedlog Komisije nije dovoljno ambiciozan te je potrebno razjasniti nekoliko aspekata, poput opsega mandata Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Za učinkovito rješavanje problema potrebne su .

EGSO također naglašava da je potrebno ojačati koordinaciju među nadzornim tijelima i uskladiti postupke, kao i koordinirati djelovanje s drugim relevantnim stranama.

Petr Zahradník je rekao: „Ovaj problem postaje sve važniji u pogledu . Pozivamo Komisiju da detaljnije predstavi nove odnose između EBA-e i ostalih nadzornih tijela EU-a te nacionalnih nadzornih tijela, a posebice nadzornih tijela trećih zemalja.“

Naposljetku, trebaju biti učinkovitije. Poboljšanje vanjske komunikacije moglo bi imati preventivan učinak. (jk)