Žene: najveća disruptivna sila u poslovnom svijetu

Skupina poslodavaca EGSO-a

Europa svake godine gubi 370 milijardi eura zbog razlike u stopi zaposlenosti između muškaraca i žena. Štoviše, statistički je dokazano da poduzeća u čijim upravnim odborima vlada veća rodna raznolikost postižu bolje rezultate. Zašto bi onda, kako je procijenio Svjetski gospodarski forum, moglo biti potrebno još 217 godina da se na svjetskoj razini uklone ekonomske razlike na temelju spola? Govornici na visokoj razini iz poslovnog svijeta, svijeta politike i nevladinih organizacija sastali su se 17. prosinca s članovima Skupine poslodavaca kako bi raspravili o načinima na koje se ogroman potencijal žena može iskoristiti za dobrobit europskog gospodarstva.

Na dva okrugla stola vođene su rasprave o tome što je potrebno za jačanje položaja žena u europskom poslovnom svijetu i politici te doneseni sljedeći zaključci:

  • Potrebni su pozitivni primjeri kako bi se ženama pokazalo da mogu biti uspješne na vodećim položajima i u tradicionalno „muškim“ sektorima.
  • Ulaganje s rodnom dimenzijom (eng. gender lens investing) pristup je ulaganjima čiji je cilj ostvariti povrat financijskih sredstava uz promicanje rodne ravnopravnosti. Podržavanje takvih ulaganja mogao bi biti jedan od načina osnaživanja žena u poslovnom svijetu. Trebalo bi poticati i ulogu žena kao ulagača.
  • Potrebno je postići veću transparentnost i prikupiti više podataka o rodnoj ravnopravnosti. U rješavanju tog problema pomažu nam Globalno izvješće o rodnoj ravnopravnosti organizacije Equileap i Europski indeks rodne raznolikosti, koji zajednički pripremaju organizacije Europske žene u upravnim odborima i Etika i upravni odbori (.
  • U projektima financiranja trenutno sudjeluje vrlo malo žena. To bi se moglo poboljšati osnivanjem investicijskog fonda za žene ili usmjeravanjem postojećih fondova na njihovo uključivanje.
  • Postoji velika potreba za umrežavanjem i razmjenjivanjem najboljih praksi. Međutim, postojećim inicijativama EU-a katkad je to teško postići na lokalnoj razini.

Violeta Jelić, koja je predsjedavala konferencijom, rezimirala je sastanak istaknuvši da velika količina i raznolikost donesenih zaključaka ukazuje da ima mnogo toga o čemu još treba raspraviti. Međutim, cilj je bio jasan – treba iskoristiti disruptivnu snagu žena za izgradnju jačeg europskog gospodarstva. To smatra i Rick Zednik, glavni govornik na konferenciji: „Rodne predrasude predugo nas već sprječavaju da postignemo svoj puni potencijal – oglušimo li se o rodni aspekt, oglušit ćemo se i o mogućnosti koje nam se pružaju“. (lj)