EGSO se zalaže za forum posvećen financiranju borbe nedržavnih aktera protiv klimatskih promjena

EU ima ključnu ulogu u koordiniranju i financiranju nacionalnih i regionalnih napora u borbi protiv klimatskih promjena. Na globalnoj razini podupire borbu protiv klimatskih promjena odozdo prema gore, ali i u samoj se Europi može učiniti još mnogo toga. U mišljenju „Olakšavanje pristupa nedržavnih aktera financijskim sredstvima za borbu protiv klimatskih promjena“ izvjestitelja Cilliana Lohana EGSO utvrđuje različite probleme s kojima se suočavaju razne skupine kada nastoje pronaći financijska sredstva za svoje projekte borbe protiv klimatskih promjena te predlaže moguća rješenja.

U borbi protiv klimatskih promjena nipošto se ne može pobijediti ako se s jedne strane pružaju financijska sredstava za tu borbu, a s druge se strane i dalje promiču aktivnosti štetne za klimu, kao što su subvencije za fosilne izvore energije. Ključno je provjeravati učinak svih javnih i privatnih ulaganja na klimu.

Kao prvi korak, EGSO predlaže osnivanje , u kojemu bi se okupili ključni dionici koji su kadri utvrđivati prepreke, iznalaziti rješenja i ukazivati na najučinkovitije mehanizme za poboljšanje raspodjele sredstava za male projekte odozdo prema gore. „Moramo osigurati da se financiranje borbe protiv klimatskih promjena smatra sredstvom uz pomoć kojega će niskougljična rješenja postati cjenovno dostupna i pristupačna građanima“, pojašnjava g. Lohan.

„A najvažnije od svega, moramo se pobrinuti za to da se financiranje borbe protiv klimatskih promjena koristi tako da se građanima pruži mogućnost izbora kako bi građani mogli uživati u prednostima niskougljičnog društva, a ne bi morali plaćati cijenu tranzicije“, ističe g. Lohan. (sma)