Primjena zelenog zakonodavstva EU-a mora biti prioritet

Slaba, fragmentirana i neujednačena provedba okolišnog zakonodavstva EU-a u državama članicama potkopava povjerenje građana u njegovu učinkovitost. Osiguravanje njegove pravilne provedbe mora biti jedan od prioriteta EU-a i država članica.

U izvješću Provedba zakonodavstva EU-a o okolišu: voda, otpad i kvaliteta zraka, koje je pripremio na zahtjev Europskog parlamenta, EGSO navodi preporuke za uklanjanje nedostataka na terenu i rupa u zakonodavstvu koje bi mogle otežati provedbu.

EGSO smatra da Komisija ne bi trebala samo predlagati zakonodavstvo već i olakšavati i podržavati njegovu primjenu te se baviti razlozima koji stoje iza nepridržavanja pravila, kao što su oportunizam ili nedostatak političke volje. Neobvezujuće mjere ne mogu biti jedina strategija za poboljšanje usklađivanja s propisima o okolišu“, naglasio je izvjestitelj Arnaud Schwartz. „Potrebni su i jači provedbeni mehanizmi.“

Isto tako, EU se mora sustavno brinuti o tome da i uvezeni proizvodi budu u skladu s njegovim socijalnim i okolišnim zakonodavstvom. „Samo ako sâm bude poštovao visoke standarde i zahtijevao isto od svojih trgovinskih partnera EU će moći povećati i razvijati povjerenje svojih građana – kako proizvođača tako i potrošača“, zaključio je g. Schwartz.

G. Schwartz će Izvješće predstaviti na sastanku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta (ENVI) 22. siječnja 2019. (sma)