Bolje komuniciranje o Europi s pomoću konkretnih činjenica i informacija

Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“ nedavno se sastala s Europskom investicijskom bankom (EIB) i Eurostatom kako bi stekla konkretne činjenice i informacije koje su nužne za objašnjenje prednosti članstva u EU-u nacionalnim i regionalnim organizacijama te europskim građanima. Osiguravanjem da i građani i naše demokratske institucije dobiju pristup pouzdanim i kvalitetnim informacijama moguće je informirati ih o politikama, predvidjeti buduće društvene izazove i poticati inovacije.

Sastanak održan u EIB-u bio je pretežno usmjeren na:

  • Plan ulaganja za Europu EIB-a i Europski fond za strateška ulaganja (EFSU);
  • ključna načela i ciljeve programa InvestEU (2021. – 2027.);
  • aktivnosti EIB-a izvan Europe, uključujući Afriku;
  • rasprave s predstavnicima Eurostata, osobito u pogledu njihovog rada na velikoj količini podataka i na pokazateljima kvalitete života („BDP i šire“).

Glavna izlaganja održali su, među ostalima, predsjednik EIB-a Werner , glavni direktor EIB-ova tima za EFSU Wilhelm Molterer, Eva Rømer iz tima za Višegodišnji financijski okvir, EIB-ov stručnjak Yohann Chaigneau i direktor Eurostata Barredo Capelot.

U raspravama je istaknut potencijal za buduću konstruktivnu suradnju EIB-a i Eurostata sa skupinom „Raznolikost Europe“. (cl)