Države članice trebale bi regulirati nove oblike zaposlenja

Digitalizacija je uzrokovala znatne promjene na tržištu rada, a radnici koji rade u novim oblicima zaposlenja često su isključeni iz sustava socijalne skrbi. U mišljenju usvojenom na prosinačkom plenarnom zasjedanju EGSO poziva države članice na to da reguliraju nove oblike rada i osiguraju da ti „novi radnici“ imaju pristup mirovini, sustavu zdravstvene skrbi i sustavu zaštite u slučaju nezaposlenosti.

„Sada je krajnje je vrijeme da Europska komisija razvije odgovarajući okvir koji će države članice koristiti“, izjavio je izvjestitelj Petru Sorin Dandea (Skupina radnika, RO). „Kad su posrijedi doprinosi za socijalnu sigurnost nužne su mjere na razini EU-a. Potrebno nam je zakonodavstvo kojim će se osigurati da su osobe koje još nemaju priznat status radnika obuhvaćene sustavima socijalne sigurnosti.“

OR poziva EU i države članice da:

  • reguliraju te nove oblike zaposlenja i osiguraju status radnika svim osobama koje rade u „novim oblicima rada“;
  • nametnu obavezu uplate doprinosa za mirovine, zdravstvenu skrb i nezaposlenost za svaki prijavljeni profesionalni dohodak;
  • povežu svoje elektroničke baze podataka za socijalnu sigurnost i porez kako bi se mogle identificirati osobe koje imaju profesionalni dohodak, ali čiji status radnika nije priznat;
  • istraže nove načine financiranja sustava socijalne sigurnosti. Primjerice, dio digitalne dividende mogao bi se iskoristiti za jamčenje pristupa socijalnoj sigurnosti osobama koje rade u novim oblicima rada. (mp)