Ciljevi održivog razvoja moraju usmjeravati budući program EU-a na području trgovine

Peel - Quarez

Europski gospodarski i socijalni odbor usvojio je mišljenje „Središnja uloga trgovine i ulaganja u ostvarivanju i provedbi ciljeva održivog razvoja“ na prosinačkom plenarnom zasjedanju (izvjestitelj: Jonathan Peel (Skupina poslodavaca, UK); suizvjestitelj: Christophe Quarez (Skupina radnika, FR)).

„Vjerujemo da će se ciljevima održivog razvoja i Pariškim sporazumom iz temelja promijeniti globalni trgovinski program. Potreba za provedbom tih dalekosežnih sporazuma mora biti u središtu svih budućih trgovinskih pregovora EU-a“, poručio je Jonathan Peel.

EGSO smatra da postoji niz ključnih područja politike na kojima EU treba uskladiti predstojeće trgovinske sporazume s ciljevima održivog razvoja, naročito kad je riječ o sporazumima sa zemljama u razvoju. Odbor poziva EU da promiče ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i kroz bilateralne odnose.

„U europskim trgovinskim sporazumima potreban je veći naglasak na socijalnoj i okolišnoj dimenziji održivosti kako bi se osiguralo da ti sporazumi doprinose ciljevima održivog razvoja“, izjavio je Christophe Quarez. Od ključne je važnosti u trgovinske sporazume EU-a i sporazume o gospodarskom partnerstvu uključiti poglavlja o trgovini i održivom razvoju, uz mehanizme civilnog društva za praćenje. Ti mehanizmi imaju golem potencijal za promicanje vrijednosti EU-a, uključujući socijalne i norme na području okoliša, a mogu i proizvesti opipljive rezultate. (sg)