Suradnja na razini EU-a u području obrane ključna je za sigurnost europskih građana

EGSO potiče jaču suradnju država članica EU-a u području obrane te podupire pokretanje Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP) i Europskog fonda za obranu (EDF) kao važnih pokretača ne samo europskog gospodarstva već i europske integracije.

„Europa treba ponovno ocijeniti i prilagoditi svoje kapacitete za vlastitu obrambenu industriju te razviti široko rasprostranjenu europsku kulturu obrane i sigurnosti kako bi se dao puni smisao europskom građanstvu“, poručio je izvjestitelj za mišljenje o EDIDP-u Antonello Pezzini (Skupina poslodavaca, IT).

„Obrambeni je sektor važan, visokotehnološki sektor. „Moramo poticati istraživanje i razvoj u obrambenoj industriji jer će to imati pozitivan utjecaj i na druge ključne industrijske grane“, dodao je izvjestitelj za mišljenje o EDF-u Mihai Ivaşcu (Skupina raznih interesa, RO).

Kad su posrijedi financiranje projekata i nabava proizvoda i usluga, moraju zaista biti uključeni europski proizvođači – uključujući MSP-ove – i korisnici iz najmanje tri države članice.

Svaki euro uložen u obrambenu industriju stvara povrat u vrijednosti od 1,6 EUR. Stoga bi države članice i Europska komisija trebale koristiti EDF za zadržavanje ključnih industrijskih kapaciteta na europskom tlu i za osiguravanje toga da se europska sredstva troše na europske aktivnosti istraživanja i razvoja te na kupnju europskih oružanih sustava.

„Europa treba izgraditi snažne ključne kapacitete koji podupiru europske interese te primjenjivati visoke socijalne standarde i standarde na području okoliša. Treba preuzeti veću odgovornost za svoju obranu te mora biti spremna i sposobna suzbiti svaku vanjsku prijetnju svojim građanima i svojem načinu života“, zaključili su izvjestitelji. (sma)