Dostupni jezici:

Uredništvo

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

s ponosom započinjem novu godinu donoseći vam svima diljem Europe naše novo, potpuno digitalno izdanje EGSO info-a na 23 jezika! Moći ćete ga čitati na svom pametnom telefonu, tabletu, prijenosnom ili uredskom računalu. To je ono što nazivamo modernim medijima! Međutim, za razliku od prevladavajućeg monolingvalnog trenda na internetu, bilten ćete moći čitati na jeziku koji odaberete.

Kalendar

02/02/2018 Bruxelles
Javno savjetovanje o doprinosu poduzeća socijalne ekonomije integraciji migranata
08/02/2018 Rim, Italija
Javno savjetovanje o učinkovitosti politika EU-a za MSP-ove
13/02/2018 - 15/02/2018 Bruxelles
Plenarno zasjedanje EGSO-a

Ukratko

Budućnost pripada gospodarstvu vrijednosti

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

Na drugom izdanju gospodarskog samita Open Eyes Economy Summit, održanog u Krakovu 14. i 15. studenog, svi su dionici pozvani na razmatranje i preispitivanje gospodarskih praksi i načina razmišljanja kako bi se prevladali postojeći i budući izazovi i zajamčila održivost.

 

 

Civilno društvo traži da bude među glavnim akterima pri oblikovanju budućnosti Europe

Kao odgovor na sve veće nejednakosti, izgradnja povjerenja i osiguravanje pravedne tranzicije za sve trebaju biti među ključnim prioritetima buduće strategije za Europu. Civilno društvo smatra da mora biti uključeno u oblikovanje, upravljanje i provedbu takve nove dugoročne strategije. Bila je to glavna poruka važnog događanja Upravljačkog odbora EGSO-a – konferencije pod nazivom „Prijelaz na Europu nakon 2020.“ organizirane 27. i 28. studenog u Budimpešti.

Članica EGSO-a Catelijne Muller na Lisabonskom internetskom samitu založila se za pristup umjetnoj inteligenciji prema kojem je upravljanje u rukama ljudi

Što ako algoritmi ubrzo budu odlučivali hoće li netko dobiti zajam, hipoteku, policu zdravstvenog osiguranja, zaposlenje – pa čak i transplantaciju srca? Ne biste li htjeli osigurati da su podaci na kojima se temelje te odluke sigurni, potpuni, nepristrani i otporni na hakiranje?

Ulaganja u poljoprivredu i osposobljavanje na području hrane mogu pomoći u određivanju budućeg razvoja na Sredozemlju

Predsjedništvo Stručne skupine EGSO-a za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš (NAT) posjetilo je 16. studenog Mediteranski agronomski institut u Zaragozi (IAMZ), jedan od instituta Međunarodnog centra za napredne poljoprivredne studije na Sredozemlju (CIHEAM), kao i lokalne poljoprivredne zadruge u Aragonu (Španjolska). 

 

„Unity“ – estonska digitalna kupola u EGSO-u

Plava instalacija s vrhom u obliku kupole nazvana „Unity“ (Jedinstvo) bila je tijekom prosinca postavljena u prizemlju sjedišta EGSO-a. Posjetitelji instalacije u koju se moglo ući imali su priliku istražiti i uživati u prizorima i krajolicima nekoliko zemalja EU-a – Estonije, Grčke, Latvije, Litve i Slovačke – projiciranim na kupoli uz pomoć više od 12 videokamera koje su proizvodile jedinstvenu sliku od 360°. Instalacija – zorni prikaz digitalnog razvoja i usmjerenosti Estonije na budućnost – bila je dio događanja koje je EGSO organizirao u okviru estonskog predsjedanja EU-om. (ck)

Nove publikacije

EGSO predstavlja svoj doprinos bugarskom predsjedanju EU-om

EGSO je objavio brošuru u kojoj se navode prioriteti Odbora tijekom bugarskog predsjedanja EU-om. Brošura se može preuzeti ovdje

Novosti iz EGSO-a

Europsko civilno društvo nagrađuju prvake istinskog poduzetništva i kvalitetnog zapošljavanja

Nagrada za razvoj civilnog društva 2017. dodijeljena je inicijativama iz Njemačke, Grčke, Belgije, Italije i Španjolske.

Njemački projekt Discovering hands, u sklopu kojeg se slijepe i slabovidne žene poučavaju da se koriste svojim izvanrednim osjetom opipa u cilju boljeg ranog otkrivanja raka dojke, osvojio je 14 000 eura. Inicijative iz Grčke, Belgije, Italije i Španjolske dobile su po 9000 eura.

Politika i društvo dijele odgovornost za suzbijanje radikalizacije mladih

Unatoč izvjesnog broja visokokvalitetnih inicijativa, ne čini se dovoljno za sprečavanje toga da mladi podlegnu čarima nasilnog ekstremizma, tvrdi EGSO.

EU-u je potrebna sveobuhvatna prehrambena politika

Postojeći okvir EU-a nije dostatan za prijelaz na održivije prehrambene sustave. Hitno je potrebna sveobuhvatna prehrambena politika kako bi se poboljšala usklađenost među područjima politike povezanima s hranom, vratila vrijednost hrani i osigurala učinkovita provedba ciljeva održivog razvoja UN-a.

Suradnja na razini EU-a u području obrane ključna je za sigurnost europskih građana

EGSO potiče veću suradnju država članica EU-a u području obrane te podupire pokretanje Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP) i Europskog fonda za obranu (EDF) kao važnih pokretača ne samo europskog gospodarstva već i europske integracije.

EGSO pozdravlja novi paket mjera za ravnotežu između poslovnog i privatnog života

Komisijin Prijedlog direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika, o kojem je EGSO donio mišljenje, sadržava prvu zakonodavnu mjeru u okviru europskog stupa socijalnih prava. Obuhvaća očinski dopust od najmanje deset radnih dana u periodu oko rođenja djeteta, neprenosivi roditeljski dopust od četiri mjeseca i dopust za skrbnike od pet dana godišnje za radnike koji brinu o bolesnim ili funkcionalno ovisnim članovima obitelji.

Države članice trebale bi regulirati nove oblike zaposlenja

Digitalizacija je uzrokovala znatne promjene na tržištu rada, a radnici koji rade u novim oblicima zaposlenja često su isključeni iz sustava socijalne skrbi. U mišljenju usvojenom na prosinačkom plenarnom zasjedanju EGSO poziva države članice na to da reguliraju nove oblike rada i osiguraju da ti „novi radnici“ imaju pristup mirovini, sustavu zdravstvene skrbi i sustavu zaštite u slučaju nezaposlenosti.

Njegovatelji koji žive u kućanstvu suočavaju se s nesigurnim radnim uvjetima unatoč manjku radnika u sektoru skrbi

EGSO izlazi na teren kako bi stekao izravan uvid u europski sektor njegovatelja koji žive u kućanstvu

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) održao je 29. studenog u Londonu prvi u nizu svojih sastanaka „na terenu“ o budućnosti njegovatelja koji žive u kućanstvu u Europi. Sastanak je dio nastojanja Odbora da istraži nesigurne radne uvjete tih radnika.

Ciljevi održivog razvoja moraju usmjeravati budući program EU-a na području trgovine

Peel - Quarez

Europski gospodarski i socijalni odbor usvojio je mišljenje „Središnja uloga trgovine i ulaganja u ostvarivanju i provedbi ciljeva održivog razvoja“ na prosinačkom plenarnom zasjedanju (izvjestitelj: Jonathan Peel (Skupina poslodavaca, UK); suizvjestitelj: Christophe Quarez (Skupina radnika, FR)).

Civilno društvo poziva na jača socioekonomska prava na Sredozemlju

Više od 100 predstavnika civilnog društva iz zemalja članica Unije za Mediteran sastalo se 13. i 14. prosinca u Madridu kako bi raspravljali o izazovima s kojima se ta regija suočava. Tijekom Euromediteranskog sastanka na vrhu gospodarskih i socijalnih vijeća te sličnih institucija 2017. naglasak je bio na gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, socijalnoj zaštiti i novoj generaciji prava žena u mediteranskoj regiji.

Bugarsko predsjedanje EU-om: izazov i prilika

Image

Bugarsko predsjedanje EU-om: izazov i prilika

Dilyana Slavova, predsjednica stručne skupine REX

Bugarska prvi put preuzima predsjedanje EU-om u teškom trenutku za Europu. Taj će zadatak biti važan test njezinih političkih, administrativnih i diplomatskih sposobnosti. Bugarska svojem prvom predsjedanju pristupa na vrlo odgovoran način i svjesna je da će njezine odluke biti izuzetno važne za budućnost Europe. Nastojat će naći pravu ravnotežu i potaknuti široki konsenzus u vezi s prioritetnim pitanjima. Bugarska pristupa svojem predsjedanju na realan i pragmatičan način. Planira sa svakom zemljom razviti akcijski plan u kojem će se iznijeti konkretne mjere, ali koji neće stvoriti nerealna očekivanja.

EU-ova Platforma za promjene pokrenuta u EGSO-u

Predsjednik EGSO-a Georges Dassis i europska povjerenica za promet Violeta Bulc službeno su pokrenuli Platformu EU-a za promjene na velikoj konferenciji održanoj 27. studenog u prostorijama EGSO-a u Bruxellesu. Uz pomoć Platforme želi se povećati zaposlenost žena i jednakost prilika u prometnom sektoru.

EGSO domaćin Platforme za uključivanje Roma

EGSO je 27. i 28. studenog 2017. bio domaćin 11. europske platforme za uključivanje Roma, koju je organizirala Europska komisija i koja je bila posvećena prije svega prijelazu mladih Roma iz obrazovanja u zapošljavanje.

Koje je mjesto kulture u budućnosti Europe? Europski tinejdžeri dat će odgovor na to pitanje u Bruxellesu

Učenici 33 škole iz cijele Europe doći će idućeg ožujka u Bruxelles kako bi europskim institucijama predočili što misle o ulozi kulture u budućnosti Europe. Osmišljavat će ideje, raspravljati i glasovati o tri prijedloga koje će europski institucije uzeti u obzir prilikom izrade politika.

Na seminaru EGSO-a razmatra se uloga civilnog društva EU-a u globaliziranom svijetu komunikacija

„EU u globaliziranom svijetu komunikacija“ bila je tema EGSO-ova 11. medijskog seminara civilnog društva, održanog u Madridu 24. i 25. studenog.

Globalizacija zadire u sva područja, kao i komunikacija. Čak štoviše, komunikacija i komunikacijske tehnologije potenciraju globalizaciju. Internacionalizacija medija, globalno medijsko tržište na kojem dominira samo nekoliko golemih mrežnih centara za tehnologiju, računalstvo i telekomunikacije, korištenje algoritama i društveni mediji stubokom su promijenili globalno stanje stvari.

U prioritetima EGSO-a za 2018. europski građani imaju središnje mjesto u budućnosti Europe

Predsjedništvo EGSO-a tijelo koje Odboru osigurava političko vodstvo sastalo se 13. i 14. studenog 2017. u Sofiji (Bugarska) kako bi utvrdilo političke prioritete EGSO-a za 2018. Na tim će se prioritetima zasnivati samoinicijativna mišljenja koja će EGSO usvojiti tijekom 2018., kao i mišljenja izrađena na zahtjev zakonodavaca EU-a.

Novosti iz Skupina

Skupina raznih interesa EGSO-a razmatra ideje o „europskom manifestu slobodnih zanimanja“

Na konferenciji „Slobodna zanimanja, poticaj razvoju Europe: ususret europskom manifestu slobodnih zanimanja“, organiziranoj 1. prosinca 2017. u rimskoj gradskoj vijećnici u suradnji sa Stalnim zajedničkim odborom strukovnih udruga i komora (tal. Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali), Skupina raznih interesa EGSO-a službeno je predstavila plan za izradu „europskog manifesta slobodnih zanimanja“.

Poslodavci raspravljaju o trgovini s povjerenicom Malmström

Skupina poslodavaca smatra da poslovna zajednica ima ključnu ulogu u širenju pozitivne poruke o trgovini i razlaganju onoga što se može učiniti i postići ambicioznom trgovinskom politikom. Poduzeća su ona koja mogu predočiti praktične prednosti koje proizlaze iz trgovinskih sporazuma. To je bila glavna poruka članova Skupine poslodavaca europskoj povjerenici za trgovinu Ceciliji Malmström prilikom sastanka održanog 6. prosinca 2017.

Skupina radnika EGSO-a: Europski stup socijalnih prava – sljedeći koraci

Skupina radnika dosljedno radi na ostvarivanju ciljeva europskog stupa socijalnih prava. U nedavno usvojenim mišljenjima EGSO-a koja su sastavili članovi Skupine radnika iznose se konkretni prijedlozi za ostvarenje napretka u procesu izgradnje socijalne Europe u okviru stupa socijalnih prava.