You are here

Skupina raznih interesa

Prisutnost Skupine raznih interesa (Skupina III.), uz Skupinu poslodavaca i Skupinu radnika, osigurava Odboru obilježje dinamične sile te mu omogućuje da u potpunosti zastupa interese različitih socijalnih, profesionalnih, gospodarskih i kulturnih organizacija koje sačinjavaju civilno društvo u državama članicama. U skladu s promjenama uvedenima Ugovorom iz Lisabona Skupina III. sastavljena je od „drugih predstavnika i dionika civilnog društva, osobito onih u ekonomskom, građanskom, profesionalnom i kulturnom području“.

Jedinstveno obilježje Skupine III. širok je spektar zastupljenih interesa. Njezini članovi dolaze iz organizacija poljoprivrednika, malih poduzeća, obrtničkog sektora, slobodnih profesija, aktera socijalne ekonomije (uzajamnih društava, zadruga, zaklada i neprofitnih udruga), organizacija za zaštitu potrošača, organizacija za zaštitu okoliša te udruga koje zastupaju obitelj, ženska pitanja i pitanja povezana s rodnom ravnopravnošću, mlade, manjinske i socijalno ugrožene skupine, osobe s invaliditetom, volonterski sektor, kao i zdravstvenu, pravnu, znanstvenu i akademsku zajednicu.

Zajednički je cilj ostvariti istinsku gospodarsku, socijalnu i participativnu demokraciju u EU-u. Slogan Skupine III. glasi „Ostvarivanje stvarne participativne demokracije u EU-u, uz pomoć građanskog dijaloga“, a njezino se djelovanje zasniva na vrijednostima koje obuhvaćaju sljedeća tri područja:

  • raznolikost u demokraciji
  • postizanje konsenzusa
  • europski građanski angažman – lokalno djelovanje.

Skupina III. EGSO-a trenutačno se sastoji od 111 članova iz svih država članica EU-a.

Downloads

Presentation Brochure

Activity Review 2016

Work Programme 2017

Work Programme for 2016

Review of Activities in 2015