Interesna skupina za zaštitu potrošača i okoliša

This page is also available in

Interesna skupina za zaštitu potrošača i okoliša trenutačno se sastoji isključivo od članova iz Skupine „Raznolikost Europe“ (Skupina III.), koji su mahom članovi organizacija za zaštitu potrošača i okoliša ili stručnjaci na tim područjima. Većina njih ujedno su i članovi stručnih skupina INT, TEN, SOC i ECO.

Glavni je cilj Interesne skupine raspravljati o prijedlozima dokumenata koje priprema Europska komisija i paziti na to da se prava potrošača i zaštita okoliša uzimaju u obzir u cjelokupnom radu EGSO-a. Skupina je forum na kojem sudionici mogu raspravljati o politikama koje se provode u njihovim zemljama.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina „Raznolikost Europe“.