Draft programme

This page is also available in

09.00                Регистрация и кафе

09.30                Откриване от г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ

09.45                Изказване на г-н Валери Симеонов, заместник министър-председател на Република България

10.00                Как България повишава ефективността на политиките за МСП?“

                           Панелна дискусия, модерирана от г-жа Милена Ангелова, член на ЕИСК.

                           Участват:

   Г-н Валери Симеонов, заместник министър-председател на Република България

   Г-н Петър Кънев, председател на Комисията по икономически политика, НС

   Г-н Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката

                          Г-жа Мариета Захариева, изпълнителен директор на ИАНМСП

                          Г-жа Елеонора Негулова, председател на Българската национална асоциация на МСП              

11.00               Кафе пауза

11.30                Европейските подходи за насърчаване на МСП“

                         Панелна дискусия, модерирана от г-н Димитрис Димитриадис, член на ЕИСК.

                        Участват:

                        Г-н Андрей Новаков, Член на Европейския парламент

                        Г-жа Деница Беркхоф, Ръководител на Групата за управление на риска, Европейски инвестиционен фонд

                        Г-жа Катрин Стурм, Главен секретар на Европейската асоциация на гаранционните институции

                        Г-н Кристоф Лефевр, Член на ЕИСК

                        Г-н Панайотис Гофас, Член на ЕИСК                     

12.45               Заключение от г-н Кристоф Лефевр, Член на ЕИСК

13.00                Край
 

Interpretation provided from BG, EN into EN, BG

Downloads

Programme