Trgovina, ulaganja, socijalna zaštita i solidarnost – ključne teme 16. okruglog stola EU-a i Kine

„Doprinos civilnog društva obogaćuje višeslojno partnerstvo između Europske unije i Narodne Republike Kine te doprinosi boljim međunarodnim odnosima“, složili su se predsjednik EGSO-a Luca Jahier i potpredsjednik Gospodarskog i socijalnog vijeća Kine Yang Chongui tijekom 16. sastanka Okruglog stola tih dviju institucija. Nakon Okruglog stola održanog 28. i 29. svibnja u Varni (Bugarska) ta su dva dužnosnika u zajedničkoj izjavi objavili sažetak glavnih zaključaka i preporuka sa sastanka.

„Okrugli stol EU-a i Kine postao je jedan od ključnih bilateralnih događanja EU-a i Kine, što odražava opće pozitivno stanje i stabilnost međusobnih odnosa“, izjavio je predsjednik EGSO-a Luca Jahier te dodao da EU i Kina, kao važni gospodarski, politički i strateški partneri, moraju nastaviti surađivati na sve više područja.

Na 16. okruglom stolu naglasak je bio na pitanjima povezanima s mehanizmima socijalne zaštite i socijalne solidarnosti te na odnosima koji se tiču trgovine i ulaganja između EU-a i Kine.

Uz Okrugli stol održan je i trostrani sastanak o Godini turizma EU-a i Kine 2018. u suradnji s Ministarstvom turizma Bugarske i Gospodarskim i socijalnim vijećem Bugarske. Svrha je te manifestacije promicati manje poznata odredišta, osigurati prilike za veću gospodarsku suradnju, pojednostaviti izdavanje viza i unaprijediti zračnu povezanost između EU-a i Kine. (ia)