Sustav PDV-a u EU-u hitno se mora uskladiti s razvojem tržišta

EGSO pozdravlja prijedloge Europske komisije o Akcijskom planu za PDV, čiji je cilj donijeti korist krajnjim potrošačima, ali poziva na određene izmjene. Potiče države članice da ne štede napore pri provedbi predloženih reformi i da u primjerenom razdoblju prijeđu na konačni sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV).

EGSO smatra da je postojeći sustav PDV-a u EU-u potrebno uskladiti s novim kretanjima na tržištu, poslovnim modelima i tehnologijama kako bi se osiguralo da jedinstveno tržište ispravno funkcionira, pojednostavila pravila PDV-a i spriječile porezne prijevare.

Kako bi se smanjila razlika između očekivanog i prikupljenog PDV-a, države članice trebale bi uspostaviti odgovarajuće forume za razmjenu najboljih praksi o prikupljanju poreznih prihoda i za istraživanje načina za bolje iskorištavanje digitalne tehnologije u svrhu suzbijanja prijevara na području PDV-a, pojednostavljenja administrativnog opterećenja za porezna tijela i poduzeća te osiguravanja njihovog boljeg pristupa informacijama. Potrebno je obratiti posebnu pozornost na razvijanje sustava učinkovitog prikupljanja poreza u slučajevima prekogranične trgovine.

EGSO poziva sve institucije uključene u postupak reforme sustava da ispitaju kako bi se mogao uvesti zajednički sustav PDV-a za robu i usluge. Slaže se s Komisijinim prijedlozima za smanjene stope PDV-a i preporučuje da se te stope primjenjuju na određene kategorije robe i usluga, a naročito one od općeg interesa. „Negativan popis“ robe i usluga na koje bi se primjenjivala standardna stopa PDV-a ne smije dovesti do neopravdanog ograničenja slobode država članica da utvrde snižene stope za određene proizvode od općeg interesa.

Naposljetku, EGSO smatra da je pragove za novi sustav PDV-a primjenjiv na mala poduzeća potrebno utvrditi na razini koja osigurava da su obuhvaćeni svi MSP-ovi. Jednaka pravila trebala bi se primjenjivati i na poduzeća socijalne ekonomije.

Saznajte više u našem prvom i drugom mišljenju.  (jk)