Sporazum o pridruživanju između EU-a i Mercosura moguć je samo ako donosi korist objema stranama

 Ugovorom se ne smije ugroziti nijedan sektor, nijedna regija ili zemlja, istaknuo je Europski gospodarski i socijalni odbor

Europska unije prvo je gospodarstvo svijeta, a Mercosur šesto. Potpisivanje sporazuma o pridruživanju može donijeti znatnu korist objema stranama, tvrdi Europski gospodarski i socijalni odbor u mišljenju „Ususret sporazumu o pridruživanju između EU-a i Mercosura“, usvojenom na plenarnom zasjedanju 24. svibnja. EU bi dobio pristup tržištu od gotovo 300 milijuna stanovnika. Mercosur bi mogao diversificirati svoja gospodarstva, povećati vrijednost svog izvoza te bi dobio pristup tržištu od 500 milijuna stanovnika. S obzirom na veličinu područja, broj stanovnika i sadašnju trgovinsku razmjenu koja premašuje 84 milijarde eura godišnje, sklapanje sporazuma o pridruživanju između EU-a i Mercosura omogućilo bi jačanje uloge oba bloka na međunarodnoj sceni i uspostavu velikog prostora gospodarske integracije, donijelo bi korist objema stranama te bi dovelo do pozitivnog učinka prelijevanja i na ostatak Latinske Amerike. Međutim, sporazum o pridruživanju ni u kojem se slučaju ne smije temeljiti na lošim pregovorima, upozorava EGSO.

„EGSO poziva strane u pregovorima, a osobito EU, da odvagnu znatan politički i gospodarski trošak koji bi uzrokovalo nepostizanje sporazuma ili postizanje neuravnoteženog sporazuma“, izjavio je izvjestitelj za mišljenje EGSO-a Josep Puxeu Rocamora. Sporazum o pridruživanju predstavljao bi sveobuhvatni strateški sporazum čija je svrha gospodarskim i socijalnim akterima obiju strana osigurati dugoročnu dobrobit u pogledu razvoja, sigurnosti, migracijskih procesa i izazova na području okoliša.

„Sporazum o pridruživanju trebao bi sadržavati sveobuhvatnu socijalnu, radnu i okolišnu dimenziju“, istaknuo je suizvjestitelj za mišljenje Mário Soares. „Ta bi dimenzija trebala osigurati gospodarske odnose koji su u skladu sa socijalnim i okolišnim ciljevima i konvencijama Međunarodne organizacije rada o održivom razvoju.“ (sg)