„Izravna plaćanja moraju primati samo aktivni poljoprivrednici“, kaže EGSO i poziva na pružanje posebne potpore mladim poljoprivrednicima

EGSO podržava snažan i dobro financiran ZPP i povećanje proračuna EU-a na 1,3 % BND-a, u skladu s rastom gospodarstva EU-a. Potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva za ZPP kako bi se riješio problem niskog dohotka poljoprivrednika i radnika u poljoprivredi, inflacije i mogućeg nedostatka sredstava uzrokovanog Brexitom, kao i pitanje dodatnih zahtjeva povezanih s okolišem i klimatskim promjenama.

„Europski poljoprivrednici – obiteljska gospodarstva, MSP-ovi, zadruge i druge tradicionalne poljoprivredne strukture – moraju biti u stanju živjeti od prihoda koje ostvaruju poljoprivredom. To se mora osigurati pravednim cijenama i solidnim izravnim plaćanjima. Međutim, izravna bi plaćanja trebali primati samo aktivni poljoprivrednici i poljoprivredna poduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u skladu s objektivnim kriterijima i regionalnim praksama i koja osiguravaju javna dobra. Nije dovoljno tek posjedovati poljoprivredno zemljište“, kaže Jarmila Dubravská, izvjestiteljica za mišljenje EGSO-a „Budućnost hrane i poljoprivrede“. „Za poljoprivrednike Europske unije od ključne je važnosti da se zakonodavnim prijedlozima istinski pojednostave najbirokratskiji elementi ZPP-a", dodaje John Bryan.

Supsidijarnost ne smije ugroziti ZPP ili jedinstveno tržište. Ona se treba primjenjivati samo na planove država članica za provedbu ciljeva ZPP-a i time im osigurati određenu fleksibilnost pri usvajanju opcija za plaćanje u okviru prvog i drugog stupa koje najbolje odgovaraju vrstama i uvjetima poljoprivrede te poljoprivrednim strukturama u dotičnim zemljama, uzimajući u obzir prirodne uvjete i okoliš. EGSO se ne slaže s time da države članice prenose sredstva iz drugog u prvi stup, već poziva na utvrđivanje razumne razine sufinanciranja drugog stupa za sve države članice.

EGSO također predlaže da se u okviru ZPP-a povećaju potpore za mlade poljoprivrednike i generacijsku obnovu. Naposljetku, EU mora slijediti koherentniju strategiju između ZPP-a i trgovinske politike. (sma)