Vremenski raspored

EGSO svake godine održava devet plenarnih sjednica. Plenarna skupština običnom većinom glasova usvaja mišljenja koja izrađuju studijske skupine, a izglasavaju stručne skupine / CCMI. Također organizira brojne konferencije, javna saslušanja i rasprave na visokoj razini u vezi sa svojim radom.

Osim toga, EGSO organizira kulturna događanja u vezi s europskim političkim programima (predsjedanje EU-om, europske i međunarodne godine) i svojim glavnim temama.

Naša događanja