Soláthar poiblí

Is éard is aidhm do na leathanaigh thíos a chur ar do chumas rochtain a fháil ar an bhfaisnéis ábhartha faoi nósanna imeachta Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le glaonna ar thairiscintí.

Tugtar eolas duit sna leathanaigh sin freisin faoi na conarthaí ar luach íseal agus ar luach láir atá beartaithe, faoi shíniú na gconarthaí a eascraíonn as creatchonarthaí agus faoi na creatchonarthaí atá ídithe.

  • Glaonna ar thairiscintí arna bhfoilsiú san Iris Oifigiúil
  • Conarthaí ar luach íseal agus ar luach láir atá beartaithe
  • Liostaí bliantúla de chonarthaí a dámhadh

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices