Partnership

Más amhlaidh gur...

 • eagraíocht de chuid na sochaí sibhialta thú

 • Institiúid AE atá ag obair i gcomhar le heagraíocht de chuid na sochaí sibhialta

Agus go bhfuil imeacht á eagrú agat...

 • a bhaineann le hobair Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
 • a bhaineann le beartais an Aontais Eorpaigh
 • a bhaineann go dlúth le saincheisteanna na sochaí sibhialta

...is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chomhpháirtíocht le CESE.

Conas sin a dhéanamh:

 • Léigh an "Nós imeachta céim-ar-chéim" go cáiréiseach agus déan deimhin de go gcomhlíonann tú na coinníollacha uile thuasluaite.
 • Comhlánaigh agus cuir isteach an fhoirm ar líne.
 • Scrúdófar d'iarraidh agus cuirfear an cinneadh a dhéanfar in iúl duit.
 • Má tá tuilleadh ceisteanna agat, cuir ríomhphost chuig: partnershipsateesc [dot] europa [dot] eu

SÉANADH

Féadfar an t-údarú a tharraingt siar tráth ar bith ar chúiseanna sábháilteachta nó mar gheall ar mhainneachtain cloí leis na Treoirlínte, agus ní bheidh na heagraithe i dteideal aon chúiteamh a éileamh.

Oibleagáidí na n-eagraithe:

 • an fhoirm a chomhlánú agus glacadh leis na coinníollacha uile a bhaineann le comhpháirtíocht a eagrú
 • an fhaisnéis agus na doiciméid go léir a iarradh a sholáthar laistigh de na spriocdhátaí a luaitear sa "Nós imeachta céim-ar-chéim"
 • gealltanas a thabhairt go sainráite gan aon táillí clárúcháin a ghearradh le haghaidh imeachtaí arna reáchtáil ar áitreabh CESE
 • cloí le huaireanta oibre CESE (9 a.m.-5.30 p.m.) agus leis an sos lóin (1.5 uair an chloig ar a laghad) agus imeacht á phleanáil acu
 • lógó CESE a úsáid i ngach ceann de na doiciméid, meirgí agus suaitheantais rochtana a bhaineann leis an imeacht
 • nós imeachta clárúcháin cuimsitheach a chinntiú ar lá an imeachta (doiciméid aitheantais a sheiceáil i gcoinne liosta na gcártaí aitheantais roimh eisiúint an tsuaitheantais)
 • aon socruithe faoi ghrafaicí agus meirgí a chinntiú
 • deimhin a dhéanamh de go bhfágfar an seomra tar éis an chruinnithe sa riocht céanna ina bhfuarthas é
 • tuarascáil faoin imeacht a chur chuig CESE

Socruithe praiticiúla

 • ionad: seomraí cruinnithe – áit ann do suas le 180 duine
 • saoráidí teicniúla: ríomhaire pearsanta, teilgeoir, taifeadadh fuaime/físe, bothanna ateangaireachta etc.

Ní chuirfidh CESE na nithe seo a leanas ar fáil:

 • ateangaireacht
 • lónadóireacht
 • tacais taispeántais agus suaitheantais
 • stóráil de chineál ar bith
 • grafaicí
 • nós imeachta clárúcháin

Pages

Displaying 31 - 40 of 56
The use of standards in policy: Is there an elephant in the room ?
Tuesday, Mí an Mheithimh 12, 2018 -
10:00 16:00
TRE 7701
Organizing Urban resilience to major risks
Thursday, Mí na Bealtaine 31, 2018 -
09:00 18:00
JDE 62
SCREEN Policy Lab
Wednesday, Mí na Bealtaine 30, 2018 -
09:00 12:30
JDE 63
The EU, China and Sustainable Development Goals: a likely alliance?
Monday, Mí na Bealtaine 7, 2018 -
09:00 13:15
JDE 62

Pages